Vart fjärde år är det kyrkoval, och där har alla som är med i Svenska kyrkan och fyller 16 år senast på valdagen rösträtt. Din röst är viktig och spelar roll!

Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om beslut i din församling och om övergripande beslut för hela Svenska kyrkan. Hur ska din kyrkoavgift användas? Vilka verksamheter ska finnas i din församling? Vilka ställningstaganden ska kyrkan göra? Ta chansen att påverka din kyrka. I kyrkovalet kan du rösta i tre val: kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Din röst påverkar hur Svenska kyrkan styrs lokalt, regionalt och nationellt.

Valresultat

Se det preliminära resultatet med mandatfördelning och valdeltagande på kyrkoval.svenskakyrkan.se. Först i månadsskiftet oktober/november är rösträkningen helt avslutad, men det definitiva resultatet förväntas överensstämma med det preliminära.

Nomineringsgrupper

I kyrkovalet röstar du på nomineringsgrupper och deras kandidater. Nomineringsgrupperna är kyrkovalets motsvarighet till partier i de allmänna valen, och precis som i de allmänna valen avgör antalet röster en grupp får hur många av deras kandidater som väljs in. I Brännkyrka församling ställer följande grupper upp i valet till kyrkofullmäktige: Arbetarepartiet – Socialdemokraterna, Borgerligt alternativ, Centerpartiet, Fria liberaler i Svenska kyrkan, Frimodig kyrka, Miljöpartister i Svenska kyrkan, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (fd FEBB), Sverigedemokraterna och Vänstern i Svenska kyrkan. Klicka på respektive grupp här intill eller i menyn för att läsa mer om vad de vill och se deras kandidater. Vill du komma i kontakt med kandidaterna? Ring till församlingen på 08-447 11 00, så hänvisar vi vidare. På kandidatvisning.svenskakyrkan.se kan du se även de kandidater du kan rösta på till stifts- och riksnivå. Ange ditt postnummer i textrutan överst på sidan och klicka på ”Sök” för att få fram dem.

Välkommen på valdagen

På valdagen, söndag 19 september, har vi öppet för röstning 8.00–20.00 i båda våra kyrkor. I Vårfrukyrkan är Mariasalen vallokal, i Brännkyrka Salomosalen i församlingshemmet (ingång 189). Skyltning kommer att visa dig rätt. Var du ska rösta står på ditt röstkort. Du måste ta med legitimation. Röstkort är inte obligatoriskt på valdagen, men det kan ändå vara bra att ha med sig. Gudstjänst firas i båda kyrkorna kl. 11.00, och vid Vårfrukyrkan underhåller Anders Ellman, kornett, Robin Spurrier, piano, Mårten Korkman, kontrabas, och Anna Wikenius, sång, från kl. 12.10. I Vårfrukyrkan finns det dessutom korv med bröd, kaffe och ballonger till alla barn! Vid Brännkyrka kyrka slås det på stort med Brännkyrka medeltidsdag – vi firar valdagen med en medeltidsfestival vid Brännkyrka kyrka. Det blir bland annat riddare i rustning, försäljare, medeltidskonsert och mässa på latin mellan kl. 10.00 och 17.00.

Förtidsrösta från 6 september

Om du har förhinder på valdagen eller tillhör en annan församling har vi öppet för förtidsröstning enligt schemat nedan. Du måste ha med dig både ditt röstkort och legitimation.

Brännkyrka församlingshem
Alla vardagar fram till valdagen kl. 9.00-15.00, torsdagarna 9 och 16 september kl. 17.00-20.00, lördagarna 11 och 18 september kl. 9.00-12.00.

Vårfrukyrkan
Onsdagarna 8 och 15 september kl. 12.30-17.30.

Medborgarkontoret i Älvsjö
Torsdagarna 9 och 16 september kl. 17.00-19.00. Medborgarkontoret ligger på Älvsjö stationsgata 21, se karta och kontaktuppgifter här.

Förtidsrösta på valdagen
Alla röster som läggs i förtidsröstningslokaler kallas för förtidsröster, även om röstningen sker på valdagen. Vi håller en förtidsröstningslokal öppen i Brännkyrka församlingshem på valdagen (ingång 191, vid expeditionen) , söndag 19 september mellan kl. 8.00 och kl. 20.00. Här kan du som tillhör en annan församling lägga din röst. Observera att det inte går att förtidsrösta i Vårfrukyrkan på valdagen. Förtidsröstningslokalen och vallokalen har separata ingångar, och du kan inte lämna din förtidsröst i vallokalen. Skyltar visar var du ska gå.

Brevröstning

Ett annat sätt att rösta innan valdagen är att brevrösta. Då behövs ett brevröstningspaket som du kan skicka efter eller hämta från församlingsexpeditionen. Du behöver också två vittnen, minst 18 år. Posta din brevröst tillsammans med ditt röstkort så att det kommer fram senast den 17 september. Kontakta oss på 08-447 11 00 så skickar vi hem allt du behöver för att brevrösta!

Budröstning

Det är också möjligt att rösta med bud, såväl före som under valdagen. Du ska i förväg ha skickat efter eller hämtat ett brevröstningspaket. Själva förfarandet är i stort sett samma som vid brevröstning. Budet kan också vara ett av vittnena. Budet ska precis som vittnena vara minst 18 år. Ditt bud lämnar röstkuvert och röstkort i vallokalen på valdagen eller som förtidsröstning från 6 september. Budröstning måste ske i väljarens egna församling, även vid förtidsröstning. Om väljaren tillhör en annan församling får budet alltså gå till  förtidsröstningslokaler.

Mer information

Mer information om valet, nomineringsgrupperna och om vad som händer i församlingen på valdagen kommer. På Svenska kyrkans nationella valportal kan du läsa mer om vad kyrkovalet innebär och få svar på vanliga frågor.

Så styrs Brännkyrka församling

Det lokala valet, till kyrkofullmäktige, är det som direkt påverkar vad som sker här hemma i din församling.

Vad bestämmer fullmäktige?
Brännkyrka församlings kyrkofullmäktige har idag 25 ledamöter och 13 ersättare och sammanträder vanligen två gånger om året. Vid novembersammanträdet fastställer man kyrkorådets förslag till budget för det kommande verksamhetsåret, vid vårsammanträdet godkänner man årsredovisning och verksamhetsberättelse för föregående år.

Hur utses kyrkorådet?
Kyrkofullmäktige utser också kyrkorådet, där kyrkoherden är självskriven ledamot. Man kan säga att kyrkorådet fungerar som församlingens ”regering”. Kyrkoherden och kyrkorådet ansvarar tillsammans för församlingens verksamhet, där de grundläggande uppgifterna är gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Kyrkorådet i Brännkyrka församling har idag elva ledamöter, kyrkoherden inräknad, och sju ersättare. Rådet sammanträder ungefär en gång per månad, och fattar beslut i alla löpande ärenden för verksamheten. Mer info om förtroendemannaorganisationen hittar du här.

Se valresultatet

När vallokalerna stänger räknas alla röster och de preliminära resultaten publiceras på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Då har inga personröster räknats. Det slutliga resultatet publiceras senare på samma plats när stiften har kontrollräknat alla röster. Vi publicerar hur mandaten i församlingens kyrkofullmäktige fördelats på vår hemsida, i våra lokaler och i tryckta kanaler.

 

Här kan du se resultatet och mandatfördelningen i Brännkyrka församling efter kyrkovalet 2017.