Kyrkofullmäktige – högsta beslutande organ

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige. Ledamöterna väljs vid de kyrkliga valen, som äger rum vart fjärde år. Den 19 september 2021 hölls det senaste kyrkovalet. Brännkyrka församlings kyrkofullmäktige har 25 ledamöter, och sammanträder vanligtvis två gånger om året. Vid höstsammanträdet fastställer man kyrkorådets förslag till budget för det kommande året, vid vårsammanträdet godkänner man årsredovisning och verksamhetsberättelse för föregående år. Kyrkofullmäktiges ordförande är Staffan Törnqvist (POSK).

Kyrkorådet – församlingens regering

Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige, med kyrkoherden som självskriven ledamot. Kyrkorådet fungerar som församlingens ”regering”. Kyrkorådet och kyrkoherden ansvarar tillsammans för församlingens verksamhet, där de grundläggande uppgifterna är gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Kyrkorådet har elva ledamöter, kyrkoherden inräknad, och tio ersättare. Rådet sammanträder ungefär en gång per månad, och fattar beslut i alla löpande ärenden för verksamheten. Kyrkorådets ordförande är Mimmi Fritiofzon (S). Ärendena bereds i det så kallade beredningsutskottet, som leds av kyrkorådets ordförande.

Mandatfördelning

Alla förtroendevalda tillhör olika nomineringsgrupper, som ungefär motsvarar partier inom politiken. Här kan du se mandatfördelningen i kyrkofullmäktige, enligt resultatet för kyrkovalet 2021.