Kyrkofullmäktige – högsta beslutande organ

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige. Ledamöterna väljs vid de kyrkliga valen, som äger rum vart fjärde år. Den 17 september 2017 hölls det senaste kyrkovalet, och den 19 september 2021 infaller nästa. Brännkyrka församlings kyrkofullmäktige har 25 ledamöter, och sammanträder vanligtvis två gånger om året. Vid höstsammanträdet fastställer man kyrkorådets förslag till budget för det kommande året, vid vårsammanträdet godkänner man årsredovisning och verksamhetsberättelse för föregående år. Kyrkofullmäktiges ordförande är Helena Stenbeck Nilsson (BA).

Kyrkorådet – församlingens regering

Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige, med kyrkoherden som självskriven ledamot. Kyrkorådet fungerar som församlingens ”regering”. Kyrkorådet och kyrkoherden ansvarar tillsammans för församlingens verksamhet, där de grundläggande uppgifterna är gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Kyrkorådet har elva ledamöter, kyrkoherden inräknad, och elva ersättare. Rådet sammanträder ungefär en gång per månad, och fattar beslut i alla löpande ärenden för verksamheten. Kyrkorådets ordförande är Kekke Waltersson (S). Ärendena bereds i det så kallade beredningsutskottet, som leds av kyrkorådets ordförande.

Mandatfördelning

Alla förtroendevalda tillhör olika nomineringsgrupper, som ungefär motsvarar partier inom politiken. Här kan du se mandatfördelningen i kyrkofullmäktige, enligt resultatet från kyrkovalet 2017.

Kyrkoval 19 september 2021

I år är det kyrkoval, där alla medlemmar som har fyllt 16 år kan rösta för vilka nomineringsgrupper som ska styra församlingen, stiftet och den nationella nivån. Du får hem ditt röstkort några veckor innan valet, och det finns möjlighet till både förtidsröstning och röstning på själva valdagen. Mer information om hur valet går till hos oss kommer. Läs mer om kyrkovalet här!

Kyrkorådet sammanträder under 2021
Måndagarna 25 januari, 1 mars, 29 mars, 26 april, 24 maj, 30 augusti, 27 september, 25 oktober samt 29 november kl. 19.00.

 

Kyrkofullmäktige sammanträder under 2021
Onsdag 9 juni och onsdag 10 november kl. 19.00 i Salomosalen, Brännkyrka församlingshem. I junimötet avhandlas bland annat bokslut 2020, och i novembermötet är budget 2022 ett av ärendena. Handlingar finns att tillgå på församlingsexpeditionen inför respektive tillfälle. Kyrkofullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.