© Magnus Aronson

Brännkyrka församling är idag en stor församling med dagens mått mätt – befolkning – men till ytan alltså bara en bråkdel av den jättesocken som en gång betraktade Brännkyrka kyrka som sin hemkyrka.

Brännkyrka kyrka ligger med sitt torn och sitt höga kor som ett vilande vikingaskepp vid kanten av den gamla Kyrksjön som efter utdikning blivit ängarna vid Älvsjömässan. Kyrkan ligger vid Götalandsvägen, den gamla huvudvägen från Stockholm söderut.

De äldsta delarna av kyrkan är byggda omkring år 1200 men på grund av de många bränderna har den under århundradena byggts om flera gånger. Det var efter bränderna på 1400-talet som den började kallas Brännkyrka. Förr hette den Vantör, ett namn som nu används för en av de nybildade församlingarna. Alldeles intill kyrkan ligger församlingshemmet med expedition och lokaler för olika aktiviteter.

Församlingens andra kyrka, Vårfrukyrkan, ligger i Fruängen. Det nuvarande kyrkorummet invigdes första advent 2005, men församlingen har funnits i Fruängen sedan stadsdelen byggdes. Den tidigare kyrksalen är nu del i församlingslokalerna knutna till Vårfrukyrkan.

Tillsammans med Hägerstens församling och Skärholmens församling bildar församlingen den större enheten Brännkyrka kontrakt, genom vilket visst samarbete sker. Kontraktsprost är Malin Strindberg, kyrkoherde i Skärholmen. Brännkyrka församling tillhör Stockholms stift. Ekumenisk samarbetspartner är Älvsjökyrkan (Equmeniakyrkan).

Karta över Brännkyrka församling

Klicka här för att se kartan i större format. Du kan se kartor över alla församlingar inom Svenska kyrkan på kartvisaren.svenskakyrkan.se.

Karta över Brännkyrka församling

Vilken församling tillhör jag?

Om du är osäker på vilken församling du bor i kan du fylla i din adress här för att få svar.