Personuppgiftshantering och GDPR

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter i flera hundra år på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och det kommer vi att fortsätta göra. Just nu pågår en anpassning till GDPR.

GDPR är den engelska förkortningen av EU:s dataskyddsförordning. Förkortningen står för General Data Protection Regulation. Förordningen handlar om att organisationer och företag ska handskas försiktigare med människors personuppgifter i system och register. På så sätt kan man hänga med i den digitala utvecklingen, samtidigt som man minskar risken för den personliga integriteten.

Information om samtycke till behandling av personuppgifter

Personuppgifter (namn, adress, telefon, e-post, personnummer) som lämnas i samband med anmälningar till församlingens verksamhet sparas bara så länge verksamheten pågår. När du beställer en bok eller kontaktar oss via kontaktformuläret raderas dina personuppgifter så fort ärendet är hanterat. Dina uppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter som lämnas i samband med fakturor, exempelvis lägeravgifter, sparas enligt gällande bokföringsregler.

I de fall ditt personnummer efterfrågas behövs det för att vi ska kunna registrera din anmälan till en aktivitet i församlingens verksamhetsregister. Har du skyddad identitet eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, skicka inte in din anmälan, utan ta istället personlig kontakt med församlingen.

Vid kursverksamhet i samarbete mellan församlingen och Sensus studieförbund lämnas personnumret till Sensus. (Även Sensus följer GDPR.) Vid information om allergier/specialkost kan uppgifterna lämnas ut till ansvarig för köket på eventuell kursgård.

Vid lägerverksamhet behöver församlingen ta in uppgifter om din hälsa för att på bästa sätt kunna hjälpa dig om det skulle hända något på lägret. Uppgifter om hälsa behandlas konfidentiellt och raderas vid hemkomst.

I samband med kyrkliga handlingar (det vill säga dop, konfirmation, vigsel och begravning) behandlar vi namn, kontaktuppgifter, personnummer, civilstånd, tillhörighetsuppgifter, medlemstyp, folkbokföringsdatum, diarienummer för hindersprövning, löpnummer och blankettnummer. För vårdnadshavare vars barn är medlem behandlar vi uppgifter om namn, personnummer, kontaktuppgifter, civilstånd, tillhörighetsuppgifter och kyrkouppgifter. I samband med begravning behandlar vi relationspersonens namn, personnummer och information om vilken typ av anknytning personen hade med den bortgångna.

Vi har vissa skyldigheter enligt kyrkoordningen, bland annat att föra register över vilka som tillhör Svenska kyrkan (SvkB 2009:9). Vi måste även behandla dina och i vissa fall dina familjemedlemmars personuppgifter inför, under och efter utförandet av kyrkliga handlingar.

Du har enligt GDPR artikel 7 rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Kontakta oss på brannkyrka.info@svenskakyrkan.se eller 08-447 11 00 för mer information om hur du går tillväga. Observera att Brännkyrka församling enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för församlingens egen verksamhet och inte har tillgång till uppgifter som finns hos andra församlingar. Du hittar kontaktuppgifter till all personal här. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Vårt dataskyddsombud är Yonas Habtit.

Läs mer om hur Svenska kyrkan behandlar personuppgifter…

Integritetspolicy

Läs Brännkyrka församlings integritetspolicy.

Cookies

Läs om hur webbplatsen hanterar cookies.