© Magnus Aronson

Ibland behöver man prata med någon utomstående om sin livssituation. Du kan alltid boka ett enskilt samtal med någon av våra diakoner eller präster. Inga frågor eller problem är för stora eller för små.

Någon att tala med

I Brännkyrka församling vill vi ge dig tid att lyssna och samtala. Våra präster och diakoner erbjuder själavårdande och stödjande samtal under tystnadsplikt. Du är välkommen oavsett fråga eller storlek på problem och oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Kanske har du drabbats av sorg eller sjukdom, blivit arbetslös eller känner att du helt enkelt fastnat och har svårt att komma vidare, i ett missbruk eller i en relation. Kanske har du, tvärtom, varit med om någonting livsomvälvande och positivt. Eller så är du kanske intresserad av att diskutera livsåskådning och tro.

Ingen fråga är för liten eller för stor. Våra präster och diakoner har en gedigen utbildning och har lång erfarenhet av att möta människor i olika situationer i livet.

Stöd vid sjukdom

Vi har en diakon och en präst som finns till för inskrivna vid ASIH (avancerad vård i hemmet). De har tystnadsplikt och för inga journaler. Läs mer om stöd vid sjukdom.

Bikt

Du kan också bikta dig i Svenska kyrkan. Bikten följer en särskild ordning och det är alltid en präst du möter i biktsamtalet. I bikten får du möjlighet att bekänna det du gjort orätt och att få Guds förlåtelse.

Tystnadsplikt – bra att känna till

Både diakoner och präster har tystnadsplikt. Men bara präster har absolut tystnadsplikt – det betyder att de, under inga omständigheter, får föra vidare det som sagts under ett själavårdande samtal eller biktsamtal. Diakoner har däremot en anmälningsplikt vid ett fåtal specifika fall, såsom brott mot minderåriga. Läs mer om tystnadsplikt och anmälningsplikt…

Jourhavande präst

Varje natt, året om, erbjuder Svenska kyrkan möjligheten att kontakta en jourhavande präst, som nås på 112 mellan kl. 21.00 och 06.00. Det går också att chatta och skicka in ett så kallat digitalt brev via formulär på hemsidan.

Enskilda samtal med präst eller diakon är kostnadsfria.

Kontaktlista hittar du här.