Sorgegrupp i Brännkyrka församling

Alla känslor är individuella och all sorg är unik. Det kan samtidigt vara befriande att berätta, och dela erfarenheten med människor som befinner sig i en liknande situation. Under erfaren ledning träffas vi och lyssnar och pratar.

Många har genom åren gjort erfarenheten att det efter förlusten av en nära anhörig eller vän kan vara givande att samtala och möta andra i en liknande situation. Samtalen kan handla om hur situationen ser ut, hur den varit och hur man kommer vidare, även när allting känns som tyngst.

Sorgegrupp 2020

Den sorgegrupp som planerats genomföras våren 2020 skjuts upp till hösten på grund av situationen kring Coronaviruset. Anmäl ditt intresse till Cecilia de Mendonça, präst, på cecilia.demendonca@svenskakyrkan.se eller 08-447 11 42. Önskar du samtal innan dess kan du kontakta Cecilia eller Pia Palmin Svanlund, diakon (se kontaktuppgifter nedan).

Tystnadsplikt – bra att känna till

Både diakoner och präster har tystnadsplikt. Men bara präster har absolut tystnadsplikt – det betyder att de, under inga omständigheter, får föra vidare det som sagts under ett själavårdande samtal eller biktsamtal. Diakoner och pedagoger har däremot en anmälningsplikt vid ett fåtal specifika fall, såsom brott mot minderåriga. Läs mer om tystnadsplikt och anmälningsplikt…

Läs mer om sorg

Nätverket Vi som mist någon i livet har släppt en Handbok om sorg, som går att läsa gratis via länken.

Kontaktpersoner

Cecilia de Mendonça

Präst

E-post: cecilia.demendonca@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 42

Pia Palmin Svanlund

Diakon

E-post: pia.palmin@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 04