© Magnus Aronson

Svenska kyrkans internationella arbete, Act Svenska kyrkan, är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrofinsatser, utveckling och påverkan.

En av grundpelarna är att stärka människors egen förmåga att förändra och att kräva sina mänskliga rättigheter. Act Svenska kyrkan stöttar människor oberoende av deras politiska hållning eller religionstillhörighet. I en stor mängd projekt arbetar man över hela världen. Finansieringen sker genom gåvor och kollekter. Under advent och fastan genomförs årligen informations- och insamlingskampanjer.

I Brännkyrka församling arbetar förtroendevalda, anställda och ideella gemensamt med dessa frågor. Under insamlingsperioderna satsar vi på att ge det internationella arbetet en självklar och tydlig plats i verksamheter och gudstjänster.

Fredsgruppen

Församlingens fredsgrupp arbetar med hjälpinsatser till bland annat Baltikum, Indien och Kenya. Dessutom driver man en loppis i Vårfrukyrkan och anordnar varje höst en stor basar för att samla in pengar.

Dopinsamling till mentormammor i Sydafrika

Sedan flera år tar vi upp kollekter i våra dopgudstjänster. I dopgudstjänsten tackar vi Gud för barnen och delar glädjen över det nya livet som bärs fram. Men för vissa barn och föräldrar kan oron för framtiden vara större än glädjen.

Livet som ung mamma utan pengar och tillgång till sjukvård är svårt. Svenska kyrkans internationella arbete stödjer ett projekt i Sydafrika, Swaziland och Etiopien, där äldre mentormammor hjälper och stöttar nyblivna mödrar. Via projektet ges också tillgång till barnbidrag, hälsokliniker och förskolor. Detta tar vi upp kollekt till vid utgången efter dopgudstjänstens slut, och vår glädje kan på så sätt bli till glädje för barn som föds med sämre förutsättningar i andra delar av världen. Du kan även swisha en gåva till 123 327 50 39 (dop i Brännkyrka kyrka) eller 123 634 78 01 (dop i Vårfrukyrkan).

Kontaktperson

Inger Swahn (FISK)

Ledamot, kyrkorådet
Internationellt ombud

E-post: catinger@hotmail.com

Telefon: 0707-680 086