© Magnus Aronson

I dag väljer man själv om man vill vara medlem i Svenska kyrkan eller inte. Skälen att vara med är med många. Väljer du att vara medlem stöder du att våra kyrkor kan vara öppna och tillgängliga för människor som behöver dem. Barn och unga erbjuds olika verksamheter men också stöd när livet blir krångligt. Som vuxen erbjuds du att delta i våra olika verksamheter – allt ifrån körsång till studiegrupper. När livet gör oss illa kan präster och diakoner vara stöd på olika sätt.

Oavsett om man är medlem eller inte är man alltid välkommen till våra gudstjänster och andra öppna verksamheter, barn döper vi även om föräldrarna inte tillhör Svenska kyrkan, vigsel i kyrkan är möjlig om den ena parten är med, men begravningsgudstjänsten äger normalt sett inte rum i våra kyrkor om man själv har valt att lämna Svenska kyrkan. Man har inte heller rösträtt i Svenska kyrkan om man har trätt ut ur kyrkan.

Du är varmt välkommen att vara/bli medlem i Brännkyrka församling, Svenska kyrkan. Fyll i den interaktiva anmälningsblanketten. Du kan också kontakta oss så skickar vi en anmälningsblankett som du själv måste underteckna och skicka till församlingen.