Konfirmation i Brännkyrka församling

Hur ofta pratar du om meningen med livet, tro, döden, kärlek, sex och rättvisa med dina kompisar? Som konfirmand får du diskutera de stora och små frågorna och lära känna dig själv, andra och Gud. Vem är Jesus? Vad gör man egentligen i kyrkan? Vad betyder Bibeln idag? Hur går tro och vetenskap ihop? Här finns utrymme för dig och dina tankar.

Tre alternativ:

Sommarkonfa – Dalarna i juni
Mer info och anmälan här!

Sommarkonfa – Jämtland i augusti
Mer info och anmälan här!

Du som är anmäld till sommarläger 2023 behöver fylla i en hälsodeklaration. Du hittar den här!

Kontaktpersoner

Lovisa Oscarson

Församlingspedagog

E-post: lovisa.oscarson@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 05

Mobil: 070-917 01 65

Emelie Spjut

Präst

E-post: emelie.spjut@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 44