© Magnus Aronson

Begravning i coronatider

Sorgen och avskedet måste få sin plats, även under en pandemi. För närvarande medges 100 gäster i Brännkyrka kyrka, och varannan bänkrad används. Vid vårt utealtare finns möjlighet till fler gäster. I Vårfrukyrkan är maxantalet 30 gäster på grund av trängre utrymmen. Medverkande personal ingår inte i maxgränserna. Personer som uppvisar lindriga symptom bör undvika ceremonin, och precis som i övriga samhället är fysisk distans alltjämt av hög vikt. Vad gäller minnesstund medger nuvarande regler 50 personer på privata sammankomster, men för att kunna hålla avstånd i våra lokaler rekommenderas ett lägre antal. Den 29 september upphör restriktionerna, och begravningar och minnesstunder som äger rum efter detta behöver inte ta hänsyn till maxantal. Catering erbjuds inte i församlingens regi, men det går bra att ordna med matleverantörer och serveringspersonal på egen hand. Här har vi sammanställt vad man ska tänka på kring en begravning i coronatider…

Begravningsgudstjänst

Begravningsgudstjänsten är till för att hjälpa oss att ta avsked av en anhörig eller vän. Den följer en ordning som finns men det finns också möjligheter att vara med och välja psalmer, texter och önskemål om musik. Här finns en illustration av Brännkyrka kyrka, som kan användas i det tryckta programmet. Vi lånar gärna ut ett bårtäcke att lägga över kistan. Vi har även ett fint bord att ställa en urna på. Läs mer och se bilder här.

Begravningslagen

Enligt begravningslagen får det gå som mest 30 dagar mellan dödsfallet till dess att gravsättning eller kremation äger rum. När någon är död är det vanligaste att man kontaktar en begravningsbyrå först, men man är alltid välkommen att kontakta Brännkyrka församling om man har frågor eller funderingar inför det samtalet. 

Samtal med prästen

Så snart prästen vet om att det ska bli en begravning tar han eller hon kontakt med den närmast anhöriga. Ni träffas och talar om livet, människan som avlidit, och annat som ni tycker känns angeläget. Prästen kan utefter det utforma en gudstjänst som känns personlig och nära. Självklart kan fler vara med vid detta samtal då vi också talar om önskemål som ni anhöriga har, eller den döde har uttryckt tidigare.

Musik och psalmer

Tillsammans med prästen väljer de anhöriga vilka psalmer som ska användas vid begravningsgudstjänsten. Övrig musik och sång kan också diskuteras med prästen och med kyrkomusikern. Om man önskar att någon solist ska medverka brukar man tala om det med begravningsbyrån eller så kanske man själv känner någon som vill bidra med sång eller musik. Från och med 2019 tillåter Spotify inte uppspelning i offentliga sammanhang. Köpt musik på CD-skiva får däremot användas.

Minnesstund

I anslutning till en begravningsgudstjänst eller minnesgudstjänst samlas ofta anhöriga och vänner till en minnesstund. Den kan hållas hemma i bostaden, i någon av Brännkyrka församlings lokaler eller på någon annan plats. Minnesstunden är ett tillfälle att tillsammans minnas och att samla sina intryck. Det kan ges möjlighet att läsa dikter och spela musik som kanske inte fick plats under akten i kyrkan.

I Brännkyrka församlingshem kan Johannessalen, med 60 sittplatser, eller Jakobs rum, med 40 sittplatser, användas kostnadsfritt för minnesstunder. Vid användning av våra lokaler för minnesstund, kontakta servicepersonalen minst fem dagar innan för avstämning på 08-447 11 19 eller brannkyrka.vaktmastare@svenskakyrkan.se. Catering och servering i församlingens regi erbjuds inte, men det går bra att ordna med matleverantörer och serveringspersonal på egen hand. Klicka här för läsa mer och se bilder…

Brännkyrka kyrkogård

Brännkyrka kyrkogård, samt intilliggande minneslund och askgravplats, ägs och förvaltas av Stockholms stad. Här hittar du mer information och kontaktuppgifter.

Gravar

För frågor gällande gravplats, gravsättning och gravskötsel, kontakta Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning på 08-508 301 00 eller kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se.

Boka begravning online

Begravningsbyråer med inloggningsuppgifter kan boka begravning online här. Kontakta vår bokning för att få veta mer.

Läs mer

I skriften Om begravning har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation samlat lättfattlig information om bland annat vad anhöriga kan tänka på, vilken lagstiftning som gäller och vad som ingår i begravningsavgiften. Där finns också ett formulär för önskemål inför begravningen, som i den mån det är möjligt kan fyllas i av den som vill förbereda sitt eget avsked.

Begravningsgudstjänst hålls vanligtvis i Brännkyrka kyrka måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 10.00, 12.00 och 14.00. Begravningsgudstjänst hålls i Vårfrukyrkan tisdagar kl. 14.00.

 

Oftast sköter begravningsbyråerna bokning av begravningsgudstjänst och lokal för minnesstund efter begravningsgudstjänsten. Vill ni själva ta hand om bokningarna kan ni ringa Maria Tjärnberg eller Mona Kailokari.

 

Borgerliga begravningar förrättas inte av Brännkyrka församling.

Kontaktpersoner

Bokning

Boka dop, vigsel, begravning eller lokal

E-post: brannkyrka.info@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 56 / Må-fre: 9.00-15.00

Maria Tjärnberg

Administrativ assistent

E-post: maria.tjarnberg@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 10 / Bokning må-fre: 9.00-15.00

Mona Kailokari Goliats

Administrativ assistent

E-post: mona.kailokarigoliats@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 08 / Bokning må-fre: 9.00-15.00