© Magnus Aronson

Begravningsgudstjänst
Begravningsgudstjänsten är till för att hjälpa oss att ta avsked av en anhörig eller vän. Den följer en ordning som finns men det finns också möjligheter att vara med och välja psalmer, texter och önskemål om musik. Här finns en illustration av Brännkyrka kyrka, som kan användas i det tryckta programmet. Vi lånar gärna ut ett bårtäcke att lägga över kistan. Vi har även ett fint bord att ställa en urna på. Läs mer och se bilder här.

Begravningslagen
Enligt begravningslagen får det gå som mest 30 dagar mellan dödsfallet till dess att gravsättning eller kremation äger rum. När någon är död är det vanligaste att man kontaktar en begravningsbyrå först, men man är alltid välkommen att kontakta Brännkyrka församling om man har frågor eller funderingar inför det samtalet. 

Samtal med prästen
Så snart prästen vet om att det ska bli en begravning tar han eller hon kontakt med den närmast anhöriga. Ni träffas och talar om livet, människan som avlidit, och annat som ni tycker känns angeläget. Prästen kan utefter det utforma en gudstjänst som känns personlig och nära. Självklart kan fler vara med vid detta samtal då vi också talar om önskemål som ni anhöriga har, eller den döde har uttryckt tidigare.

Musik och psalmer
Tillsammans med prästen väljer de anhöriga vilka psalmer som ska användas vid begravningsgudstjänsten. Övrig musik och sång kan också diskuteras med prästen och med kyrkomusikern. Om man önskar att någon solist ska medverka brukar man tala om det med begravningsbyrån eller så kanske man själv känner någon som vill bidra med sång eller musik. Från och med 2019 tillåter Spotify inte uppspelning i offentliga sammanhang. Köpt musik på CD-skiva får däremot användas.

Minnesstund
I anslutning till en begravningsgudstjänst eller minnesgudstjänst samlas ofta anhöriga och vänner till en minnesstund. Den kan hållas hemma i bostaden, i någon av Brännkyrka församlings lokaler eller på någon annan plats. Minnesstunden är ett tillfälle att tillsammans minnas och att samla sina intryck. Det kan ges möjlighet att läsa dikter och spela musik som kanske inte fick plats under akten i kyrkan.

I Brännkyrka församlingshem kan Johannessalen, med 60 sittplatser, eller Jakobs rum, med 40 sittplatser, användas kostnadsfritt för minnesstunder. Vid användning av våra lokaler för minnesstund, kontakta servicepersonalen minst fem dagar innan för avstämning på 08-447 11 19 eller brannkyrka.vaktmastare@svenskakyrkan.se. Catering och servering i församlingens regi erbjuds inte, men det går bra att ordna med matleverantörer och serveringspersonal på egen hand. Klicka här för läsa mer och se bilder…

Brännkyrka kyrkogård
Brännkyrka kyrkogård, samt intilliggande minneslund och askgravplats, ägs och förvaltas av Stockholms stad. Här hittar du mer information och kontaktuppgifter.

Gravar
För frågor gällande gravplats, gravsättning och gravskötsel, kontakta Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning på 08-508 301 00 eller kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se.

Boka begravning online
Begravningsbyråer med inloggningsuppgifter kan boka begravning online här. Kontakta vår bokning för att få veta mer.

Boka via telefon
Telefonbokningen har från 1 juni under sommaren öppet måndagar-fredagar 9.00-12.00 (tisdagar från 10.30) med lunchstängt 11.30-12.30.

Läs mer
I skriften Om begravning har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation samlat lättfattlig information om bland annat vad anhöriga kan tänka på, vilken lagstiftning som gäller och vad som ingår i begravningsavgiften. Där finns också ett formulär för önskemål inför begravningen, som i den mån det är möjligt kan fyllas i av den som vill förbereda sitt eget avsked.

Begravningsgudstjänst hålls vanligtvis i Brännkyrka kyrka måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 10.00, 12.00 och 14.00. Begravningsgudstjänst hålls i Vårfrukyrkan tisdagar kl. 14.00.

 

Oftast sköter begravningsbyråerna bokning av begravningsgudstjänst och lokal för minnesstund efter begravningsgudstjänsten. Vill ni själva ta hand om bokningarna kan ni ringa Maria Tjärnberg eller Mona Kailokari.

 

Borgerliga begravningar förrättas inte av Brännkyrka församling.

Kontaktpersoner

Bokning

Boka dop, vigsel, begravning eller lokal

E-post: brannkyrka.info@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 56
Telefonbokningen har från 1 juni öppet måndagar-fredagar 9.00-12.00 (tisdagar från 10.30)

Maria Tjärnberg

Administrativ assistent

E-post: maria.tjarnberg@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 10

Mona Kailokari Goliats

Administrativ assistent

E-post: mona.kailokarigoliats@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 08