Intill Brännkyrka kyrka ligger Brännkyrka kyrkogård. Kyrkogården ägs och förvaltas av Stockholms kyrkogårdsförvaltning, och här finns nästan 2000 gravar.

På Brännkyrka kyrkogård sker för närvarande gravsättning genom nedsättning av kistor och urnor vid individuella kistgrav- eller urngravplatser eller genom gravsättning i minneslund. Individuell gravplats på Brännkyrka kyrkogård är förbehållna dem som vid sin död var folkbokförda i Stockholm.

Minneslund och askgravplats

Minneslunden, efter arkitekt Göran Bergquists ritningar, anlades 1983 strax norr om kyrkan men utanför kyrkogårdsområdet. Intill kyrkan finns även en nyanlagd askgravplats, där aska kan sänkas ner. Läs mer om vad de olika gravskicken innebär.

Gravkapell

Flera gravkapell är uppförda på kyrkogården. Strax nordväst om kyrkan ligger det Lagerbielkeska gravkoret från 1849 med spritputsade murar och pyramidtak. I söder ligger Odelbergs gravkor från 1879 i nygotisk stil i tegel och lister av cement. Öster härom byggdes 1888 ett gravkor för kyrkvärden och godsägaren L E Andersson, en putsad byggnad med rundbågig port. På kyrkogårdens norra sida ligger ett kapell, byggt 1930 efter ritningar av arkitekt Sven Häggbom.

Mer om Brännkyrka kyrkogård

Läs mer om historien och kyrkogårdens olika detaljer i det här häftet från Stockholms stift.

Hitta graven

Vill du besöka en grav men är osäker på var den ligger? På hittagraven.stockholm.se kan du söka efter namn och gravnummer.

Frågor?

För frågor gällande gravplats, gravsättning och gravskötsel, kontakta kyrkogårdsförvaltningen på 08-508 301 00 eller kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se.

Kontakt

För mer information om kyrkogårdsförvaltningen och kontaktuppgifter till dess personal, vänligen besök Stockholms stads webbplats för kyrkogården.