Den ursprungliga kyrkan, som sannolikt byggdes under slutet av 1100- talet, bestod av ett närmast kvadratiskt långhus och ett smalare kor i öster. Någon gång före 1200-talets mitt byggdes tornet. Det har ”höftpartier”, vars små takfall är utlöpare av långhustaket. Konstruktionen är mycket ovanlig i Uppsverige och förekommer i Stockholms stift, förutom här, endast i Västerhaninge kyrka. På Gotland är den däremot vanlig.

Fyra bränder

Kyrkan har byggts om och till under flera perioder och även eldhärjats. Vid en brand 1723 förstördes hela inredningen. I kyrkans exemplar av Karl XII:s bibel finns en anteckning om att 1723 års eldsvåda är den fjärde som härjat byggnaden. Den brand, som har gett kyrkan dess nuvarande namn – socknen hette tidigare Vantör – måste ha inträffat före 1425, då namnet Brännkyrka nämns för första gången i bevarade källor.

Restaureringar på senare år

Sitt nuvarande utseende fick kyrkan 1975 efter genomgripande restaurering och tillbyggnad. Sakristian från 1851 fick lämna plats för ett nytt, högt kor, vars yttertak höjer sig över långhusets. En ny sakristia med skrudkammare uppfördes vid norra väggen. På den togs också en ny ingång upp. Även altare, predikstol, bänkar och dopfunt tillfördes kyrkan vid restaureringen 1975. Ytterligare en renovering av interiören genomfördes 2004, då altaret flyttades fram, kortrappan breddades och långhusets tak målades i en ljusgrå kulör.

Altartavla av Bertil Vallien

Den 27 mars 2011 mottogs den nuvarande altartavlan, ”Livsresan”, ett konstverk i glas och trä av Bertil Vallien, verksam vid Orrefors Kosta Boda. Cirkelformen har inspirerats av medeltidens rosettfönster och symboliserar Gud, vars famn innesluter allt från himlen till underjorden. I korsstammen framträder en levande Kristus, som håller en båt i sina händer. De uppåtgående strålarna reprsenterar den helige Ande. Runt korsformen finns 16 glasblock. De flesta av dem har olika motiv från bibelberättelser ur Gamla och Nya testamentet. Berättelserna talar om människors möten med Gud, där Gud har gjort sig tydlig. Till verket hör också de tre pendanger som hänger på norrväggen.

Förra altartavlan bevaras

Den tidigare altartavlan av Einar Forseth, invigd 1979, hänger nu i Salomosalen i Brännkyrka församlingshem. Forseth hämtade motivet till tavlan från Kristi ord i Matteusevangeliets 1:a kapitel: ”Kommen till mig, I alla som arbeten och ären betungade, så ska jag giva eder ro.” I tavlans mitt står Kristus i en mandorla, omgiven av barn och sörjande, lidande och tyngda människor.

Piscina med relief

I korets södra vägg finns en piscina (en piscina är ett kärl där heligt vatten, exempelvis dopvatten, hälls ut) av skulptören Sven Lundqvist med figurer i relief, som föreställer den samaritiska kvinnan vid Sykars brunn.

Orgel från 2012

Kyrkans orgel invigdes 2012. I den här foldern kan man läsa om orgelns tillkomst och dess egenskaper.

250 sittplatser

Brännkyrka kyrka har drygt 250 sittplatser.

Utealtare

Intill Brännkyrka kyrka finns ett utealtare, där både dop, vigslar och begravningar kan hållas. Här firas även vanliga gudstjänster då och då.

Utealtaret vid Brännkyrka kyrkaUtealtaret vid Brännkyrka kyrka

Titta in?

Brännkyrka kyrka är öppen varje dag mellan 9.00–16.00. Kom gärna in och tänd ett ljus, be en bön eller hämta andan för en stund. Biblar på olika språk finns att låna vid bokbordet.

Bokbord

Vid ingången finns ett bokbord med andlig litteratur, psalmböcker, böcker med lokal anknytning (till exempel Årstafruns dolda dagböcker) och mycket annat. Det går både att betala kontant och med Swish.

Guidade turer

Vi har utbildad personal och volontärer som gärna visar och berättar om Brännkyrka kyrka. Kontakta oss om du har en skolklass, en pensionärsförening eller en annan grupp som vill höra mer om byggnaden och dess historia.

In English?

Read about Brännkyrka Church in English in this short guide.

Illustration av Brännkyrka kyrka

Tillkomstperiod: 1100-talet
Sevärdheter: Altartavla av Bertil Vallien
Orgel: Åkerman och Lund 2012, 36 stämmor fördelade på tre manualer och pedal, två spelbord, intonerad med PZ Strand som förebild.