Brännkyrka kyrka

Högmässa
Firas söndagar och helgdagar 11.00 i Brännkyrka kyrka. Enkelt kyrkkaffe efteråt.

Gudstjänst med små och stora
Ibland förvandlas högmässan till en gudstjänst med barnen i centrum.

Morgonmässa
OBS! Inga morgonmässor nu under sommaren.
Tisdagar kl. 8.30 bjuder vi in till morgonmässa. Mässan pågår ungefär 25 minuter, och består av en enkel andakt med nattvard.

Vårfrukyrkan

Mässa
Söndagar 11.oo. Enkelt kyrkkaffe efteråt.
Från 2 juli till och med 13 augusti firar vi ingen söndaglig gudstjänst
i Vårfrukyrkan. Sommarmässa firas söndagar 11.00 i Brännkyrka kyrka.
För dig som har svårt att ta dig dit men vill delta erbjuder vi Kyrkskjuts. Klockan 10.30 avgår den
från Vårfrukyrkan, Fruängen, till Brännkyrka kyrka. Cirka 12.30 avgår kyrkskjuts från Brännkyrka
kyrka tillbaka till Fruängen.

Lunchmässa
Onsdagar ojämna veckor kl. 11.30 hålls lunchmässa, och jämna veckor är det lunchkonsert som gäller samma tid. Kl 12.00 serveras sopplunch för 30 kr!

Kvällsmässa
En enkel och nära gudstjänst med nattvard alla onsdagar 18.00 i Vårfrukyrkan. Ibland tar kvällsmässorna formen av sinnesro- och ungdomsmässor, se nedan.

Sinnesromässa
Gudstjänst med nattvard inspirerad av AA-rörelsens tolvstegsprogram. 18.00 sista onsdagen varje månad, gemensamt fika från 17.30.

Ungdomsmässa
Vissa onsdagkvällar firar vi en annan sorts gudstjänst, som planeras på våra ungdomskvällar men är öppen för alla åldrar.

Gudstjänst med små och stora
En gudstjänst för alla åldrar. Varje år i januari avslutar vi också julen med en stor festgudstjänst för alla åldrar och efterföljande julgransplundring!

Vad är en mässa?

En mässa är en gudstjänst med nattvardsfirande. Förekommer det inte nattvard kallas gudstjänsten kort och gott gudstjänst. Läs mer om mässan och olika gudstjänsttyper…

Gudstjänstgrupper – var med och skapa

Vill du vara med och förbereda gudstjänst genom samtal kring veckans texter och kanske få någon uppgift i de olika momenten i gudstjänsten? Kontakta gärna någon av våra präster om du är intresserad.

Äldreboenden

Församlingen håller också andakter på äldreboenden som finns i församlingen.