Brännkyrka kyrka

Högmässa
Firas söndagar och helgdagar 11.00 i Brännkyrka kyrka. Enkelt kyrkkaffe efteråt.

Gudstjänst med små och stora
Ibland förvandlas högmässan till en gudstjänst med barnen i centrum.

Morgonmässa
En tisdag i månaden kl. 8.30 bjuder vi in till morgonmässa. Mässan pågår ungefär 25 minuter, och består av en enkel andakt med nattvard.

Vårfrukyrkan

Mässa
Firas söndagar och helgdagar i Vårfrukyrkan kl. 11.00. Kyrkkaffe serveras efteråt.

Lunchmässa
Onsdagar ojämna veckor kl. 12.00 hålls lunchmässa, och jämna veckor är det lunchkonsert som gäller samma tid. Kommer du redan kl. 11.00 serveras sopplunch för 30 kr!

Kvällsmässa

En enkel och nära gudstjänst med nattvard alla onsdagar 18.00 i Vårfrukyrkan. Ibland tar kvällsmässorna formen av sinnesro-, ungdoms- eller pilgrimsmässor, se nedan.

Sinnesromässa

Gudstjänst med nattvard inspirerad av AA-rörelsens tolvstegsprogram. 18.00 sista onsdagen varje månad, gemensamt fika från 17.30.

Ungdomsmässa

Vissa onsdagkvällar firar vi en annan sorts gudstjänst, som planeras på våra ungdomskvällar men är öppen för alla åldrar.

Pilgrimsmässa
En enkel gudstjänst inspirerad av pilgrimslivet.

Gudstjänst med små och stora
En gudstjänst för alla åldrar. Varje år i januari avslutar vi också julen med en stor festgudstjänst för alla åldrar och efterföljande julgransplundring!

Vad är en mässa?

En mässa är en gudstjänst med nattvardsfirande. Förekommer det inte nattvard kallas gudstjänsten kort och gott gudstjänst. Läs mer om mässan och olika gudstjänsttyper…

Gudstjänstgrupper – var med och skapa

Vill du vara med och förbereda gudstjänst genom samtal kring veckans texter och kanske få någon uppgift i de olika momenten i gudstjänsten? Kontakta gärna någon av våra präster om du är intresserad.

Äldreboenden

Varje vecka brukar vi hålla andakt på något av de sex äldreboenden som finns i församlingen – Fruängsgården, Älvsjö, Långbroberg, Långbrogården, Solberga och Blomsterfonden. Efter andakterna bjuder vi på kaffe och tårta.