Skolan och kyrkan i Brännkyrka församling, Svenska kyrkan i Älvsjö och Fruängen.

Vi erbjuder bland annat jul- och påskvandringar, julkrubbvisningar samt lovverksamhet i form av exempelvis filmvisning för fritidsbarn.

Brännkyrka församling vill vara en resurs för skolan och förskolan i livsfrågor och samtal. Vi vill inom ramen för läroplanen erbjuda skolor, förskolor och personal vår kompetens som en möjlig resurs i skolans arbete.

Vi både bjuder in till verksamhet hos oss och besöker förskolorna och skolorna. Ett exempel på det senare är Grubbelklubben.

Kontaktperson

Lovisa Oscarson

Församlingspedagog

E-post: lovisa.oscarson@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 05

Mobil: 070-917 01 65