Julvandring i Brännkyrka församling - Brännkyrka kyrka och Vårfrukyrkan

Brännkyrka församling erbjuder elever i årskurs 2 en unik upplevelse! Tillsammans med församlingens anställda och volontärer får barnen möjlighet att, på ett lustfyllt sätt, uppleva och medverka i en av vår kulturs viktigaste berättelser. Eleverna får resa tvåtusen år bakåt i tiden, och möta herdar, stjärntydare, får, en åsna, kanske en och annan ängel, Maria och Josef och Jesusbarnet. Vi avslutar med att sjunga Nu tändas tusen juleljus tillsammans.

Julvandringen är ingen gudstjänst, utan en interaktiv teaterföreställning med flera olika scener.

Anmälan

Kontakta Lovisa Oscarson, pedagog, för att anmäla er klass till en julvandring. Se kontaktuppgifter nedan.

Tider 2021

I år ges alla julvandringar i Vårfrukyrkan, då lokalerna där erbjuder bättre tillgänglighet för personer med begränsad rörlighet.

Vårfrukyrkan
– Måndag 13 december kl. 9.00, 10.00 och 11.00
– Tisdag 14 december kl. 9.00, 10.00 och 11.00
– Torsdag 16 december kl. 9.00, 10.00 och 11.00
– Fredag 17 december kl. 9.00, 10.00 och 11.00

Samling vid krubban för förskolebarn

Vi erbjuder även krubbvisningar för förskolegrupper, dagbarnvårdargrupper och förskoleklasser. Läs mer…

Läs mer om Skolan och kyrkan…

Kontaktperson

Lovisa Oscarson

Församlingspedagog

E-post: lovisa.oscarson@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 05

Mobil: 070-917 01 65