Julvandring i Brännkyrka församling - Brännkyrka kyrka och Vårfrukyrkan

Brännkyrka församling erbjuder elever i årskurs 2 en unik upplevelse! Tillsammans med församlingens anställda och volontärer får barnen möjlighet att, på ett lustfyllt sätt, uppleva och medverka i en av vår kulturs viktigaste berättelser. Eleverna får resa tvåtusen år bakåt i tiden, och möta herdar, stjärntydare, får, en åsna, kanske en och annan ängel, Maria och Josef och Jesusbarnet. Vi avslutar med att sjunga Nu tändas tusen juleljus tillsammans.

Julvandringen är ingen gudstjänst, utan en interaktiv teaterföreställning med flera olika scener.

Samling vid krubban för förskolebarn

Vi erbjuder även krubbvisningar för förskolegrupper, dagbarnvårdargrupper och förskoleklasser. Läs mer…

Läs mer om Skolan och kyrkan…

Kontaktpersoner

Tania Lidell

Församlingspedagog

E-post: tania.lidell@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 32

Anton Dahlgren

Musikpedagog

E-post: anton.dahlgren@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 07