Julvandring i Brännkyrka församling - Brännkyrka kyrka och Vårfrukyrkan

Brännkyrka församling erbjuder elever i årskurs 2 en unik upplevelse – en julvandring i våra kyrkor, Brännkyrka kyrka och Vårfrukyrkan.

Tillsammans med församlingens anställda och volontärer får barnen möjlighet att, på ett lustfyllt sätt, uppleva och medverka i en av vår kulturs viktigaste berättelser. Eleverna får resa tvåtusen år bakåt i tiden, och möta herdar, stjärntydare, får, en åsna, kanske en och annan ängel, Maria och Josef och Jesusbarnet. Vi avslutar med att sjunga Nu tändas tusen juleljus tillsammans.

Julvandringen är ingen gudstjänst, utan en interaktiv teaterföreställning med flera olika scener.

Tider 2020

Tider för julvandringar 2021 finns inte än. Vanligtvis brukar vandringarna framföras under den första eller andra veckan i december, och de ges vid tre-fyra tillfällen per förmiddag i totalt fyra dagar (två dagar i Brännkyrka kyrka och två i Vårfrukyrkan). Årets tider publiceras här under hösten och kommer även i ett utskick till skolorna i området.

Läs mer om Skolan och kyrkan…

Kontaktperson

Lovisa Oscarson

Församlingspedagog

E-post: lovisa.oscarson@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 05

Mobil: 070-917 01 65