När Fruängen i slutet av 1950-talet växte fram som stadsdel byggde Brännkyrka församling ett kyrkcentrum med verksamhetslokaler av olika slag. Kyrkcentret ritades av arkitekt Sven Hesselgren och invigdes 1963. 2005 utökades centret med den nuvarande kyrkobyggnaden.

Vårfrukyrkans tillkomst

Ett kyrkorum var planerat och fanns med på Hesselgrens ritningar, men förverkligades aldrig. Det skulle dröja till 2000-talet innan Vårfrukyrkan som vi känner den idag blev till. Efter en motion i kyrkofullmäktige 1999 om en ny kyrka i Fruängen utlystes en arkitekttävling våren 2003. Nära 200 förslag inkom. Vinnare blev förslaget ”Sub tecto, sub divo” (under taket, under himlen), inlämnat av zuez arkitekter ab genom Lars Bjursten och medarbetaren Kerstin Holmer. Första spadtaget togs i december 2004. Till projektledare utsåg församlingen Bengt Mattsson, Bryggan Fastighetsekonomi, och generalentreprenör var NCC, med en stor mängd underentreprenörer. Första advent 2005 invigdes så Vårfrukyrkan. Namnet syftar på Maria, Jesu moder, och knyter an till Fruängen, där alla gator är uppkallade efter kända kvinnor. Innan Vårfrukyrkans tillkomst användes Mariasalen som kyrksal, under namnet Fruängens kyrka. I samband med invigningen togs Fruängens kyrka officiellt ur bruk, och Mariasalen blev en vanlig samlingslokal intill det nya kyrkorummet.

Exteriör och interiör

Byggnaden är uppförd i platsgjuten betong. Ett kors i ”blödande” stål är den enda utsmyckningen på fasaden. Högt placerade glaspartier i öster och norr och i taket släpper ner ljus från ovan. Väggarna öppnar sig utåt som händer lyfta mot himmelen i bön. Konstnären Laris Strunke har utfört den 100 kvadratmeter stora takmålningen och målningen på korväggen. Den konstnärliga utsmyckningen möjliggjordes genom ett generöst bidrag av Wicanderska fonden, Konstakademien. Arkitekt Chet Kanra har utformat altare, dopfunt och ambo, tillverkade i stål och sten. Genom ett stort fönster i norr blickar man ut på klostergården, se bild nedan.

Klostergården vid Vårfrukyrkan i Fruängen

Orgel och klockor

Walther Thür-orgeln, som tidigare gjort tjänst i ”kyrksalen”, är nu anpassad färgmässigt för det nya kyrkorummet. Från klocktornet ljuder två klockor, den ena skänkt av församlingens Lekmannakår och avsedd för en kyrka i Västertorp som aldrig blev byggd, den andra en gåva av Fruängens kyrkliga syförening 1963. Denna klocka bär inskriptionen:

”LOVEN MED MIG HERREN
LÅTOM OSS MED VARANDRA
UPPHÖJA HANS NAMN”

Maria i glas

2013 fick Vårfrukyrkan en egen Mariafigur; i en nisch i klocktornet finns en blå skulptur i glas och betong föreställande Jungfru Maria. Den är formgiven av konstnären Linda Shamma Örstrand, gjuten i östgötska Reijmyre glasbruk, slipad i välkända Boda i Småland och sammansatt av glasblåsaren Henric Sjölin i Söderhamn. I Brännkyrkabladets novembernummer 2013 kan du läsa mer om Mariafiguren och dess tillkomst.

100 sittplatser

Vårfrukyrkans kyrksal har 100 sittplatser, men kan också öppnas upp mot Mariasalen för att fler ska få plats.

Mariasalen och övriga församlingsbyggnader

Invigningsår: 1963
Arkitekt: Sven Hesselgren

De övriga byggnaderna är klädda med rött fasadtegel. Entren till gamla kyrksalen (Mariasalen) är belägen i en låg utbyggnad med flackt sadeltak. I entréfasadens spetsformade gavelparti finns fyra liggande, rektangulära fönster som på tre sidor omges av plattor i olika gröna nyanser. Mariasalen är orienterad i öst-västlig riktning och förefaller av exteriören att döma att ha ett sadeltak med förskjuten spets. Salens södra del utgörs emellertid av en scen, vilket innebär att det grå eternitklädda taket sluttar ner fran scendelen. I taket finns 16 fönsterförsedda takkupor i grupper om åtta. De vitmålade tegelväggarna ar nertill försedda med en hög panel i ljus åländsk ek. Mariasalen kan skärmas av från den nya kyrkan genom ekväggar som med hjälp av hydraulik lyfts upp ur golvet.

Hyra lokal?

Mariasalen kan hyras för föreningsmöten och andra sammankomster. I huset intill kyrkan finns Evasalen och Sarasalen, som kan användas både för dopkalas och föreningsmöten. I Mariasalen får som mest 300 personer vistas. Med dukade bord ryms omkring 150 personer i rummet. Läs mer om uthyrning…

Titta in?

Vårfrukyrkan är öppen alla dagar mellan 9.00 och 16.00. Kom gärna in och tänd ett ljus, be en bön eller hämta andan för en stund. Ett litet bokbord finns också. Där kan biblar på olika språk lånas, och blandad litteratur finns att köpa. Det går att betala med både Swish och kontanter.

Bokförsäljning

Vid ingången till kyrksalen finns en hylla med andlig litteratur och andra böcker till bra priser. Det går både att betala kontant och med Swish. Kanske hittar du dopgåvan eller födelsedagspresenten här?

Invigningsår: 2005
Arkitekt: Lars Bjursten.
Sevärdheter: Tak- och altarmålning av Laris Strunke.
Orgel: Walter Thür Orgelbyggen, Torshälla, 1982, 14 stämmor. Flyttad och ommålad 2005.