Kollekter i Brännkyrka församling

Kollekt vid gudstjänster

Vid mässor och gudstjänster på söndagar och andra kyrkliga helgdagar tas kollekt upp till olika ändamål. Det finns tre olika slags kollekter: Rikskollekter (R), Stiftskollekter (S) och Församlingskollekter (F). Kollektändamålen på riksnivå beslutas av Svenska kyrkan på nationell nivå. På stiftsnivå är det Stockholm stift som beslutar vart kollekten går. Och på församlingsnivå är det kyrkorådet i Brännkyrka församling som beslutar om vart kollekten ska gå. Du hittar varje söndags kollektändamål i listan nedan.

Kollekt vid andra samlingar

Även vid andra arrangemang tas kollekt upp. Vid dop går kollekten till Act Svenska kyrkans stöd till mentormammor. Vid onsdagarnas kvällsmässor i Vårfrukyrkan går kollekten till Act Svenska kyrkans arbete med gatubarn i Filippinerna.​ Konsertkollekter (förutom vid Musik i sommarkväll) går till Ko- och kalvprojektet, där Act Svenska kyrkan stöttar familjer i Tanzania. Kollekterna vid Musik i sommarkväll går till församlingens diakonala arbete.

Swisha kollekten

För att underlätta bokföringen har vi olika Swishnummer beroende på vid vilket tillfälle och var man vill swisha sin kollekt. Se alla nummer nedan:

Söndagens kollekt Brännkyrka kyrka/utealtaret – 123 120 41 14

Söndagens kollekt Vårfrukyrkan – 123 237 10 45

Onsdagens kollekt Vårfrukyrkan – 123 161 02 86

Konsertkollekt Brännkyrka kyrka – 123 452 22 07

Konsertkollekt Vårfrukyrkan – 123 668 78 67

Dopkollekt Brännkyrka kyrka  – 123 327 50 39

Dopkollekt Vårfrukyrkan  – 123 634 78 01

Kollektändamål 2020

Här finns de olika ändamålen för alla söndagars och helgdagars kollekter:

1 januari (F)
Nyårsdagen
Act Svenska kyrkan

5 januari (F)
Söndagen efter nyår
Act Svenska kyrkan

6 januari (R)
Trettondedag jul
Act Svenska kyrkan

12 januari (F)
1 söndagen efter trettondedagen
Stockholms Stadsmission

19 januari (R)
2 söndagen efter trettondedagen
Svenska Bibelsällskapet

26 januari (F)
3 söndagen efter trettondedagen
Svenska Kyrkans Unga i Brännkyrka församling

2 februari (S)
Kyndelsmässodagen
Stiftelsen Unga Kvinnors Värn

9 februari (R)
Septuagesima
Svenska Kyrkans Unga

16 februari (F)
Sexagesima
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen

23 februari (R)
Fastlagssöndagen
Act Svenska kyrkan

1 mars (F)
1 söndagen i fastan
Act Svenska kyrkan

8 mars (S)
2 söndagen i fastan
Flyktingfonden i Stockholms stift

15 mars (R)
3 söndagen i fastan
Act Svenska kyrkan

22 mars (R)
Jungfru Marie bebådelsedag
Svenska Kyrkans Unga ½
Sveriges Kyrkosångsförbund ½

5 april (R)
Palmsöndagen
Act Svenska kyrkan

10 april (F)
Långfredagen
Act Svenska kyrkan

12 april (S)
Påskdagen
Föreningen Ny Gemenskap

13 april (R)
Annandag påsk
Act Svenska kyrkan

19 april (F)
2 söndagen i påsktiden
Diakonin i Brännkyrka församling

26 april (R)
3 söndagen i påsktiden
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen

3 maj (S)
4 söndagen i påsktiden
Stockholms stifts Kyrkosångsförbund

10 maj (R)
5 söndagen i påsktiden
Sveriges kristna råd

17 maj (S)
Bönsöndagen
Kyrkans familjerådgivning

21 maj (R)
Kristi himmelsfärds dag
Svenska Kyrkans Unga ½
Salt – barn och unga i EFS ½

24 maj (S)
Söndagen före pingst
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift

31 maj (F)
Pingstdagen
Ny Gemenskap i Västberga

7 juni (R)
Heliga Trefaldighets dag
Act Svenska kyrkan

14 juni (F)
1 söndagen efter trefaldighet
Svenska kyrkan i utlandet

20 juni (F)
Midsommardagen
Världsnaturfonden

21 juni (S)
Den helige Johannes Döparens dag
Angaza Women Center

28 juni (R)
3 söndagen efter trefaldighet
Act Svenska kyrkan

5 juli (F)
4 söndagen efter trefaldighet
Amnesty International

12 juli (R)
Apostladagen
Act Svenska kyrkan

19 juli (S)
6 söndagen efter trefaldighet
Den öppna dörren ½
Samarbetsrådet för judar och kristna ½

2 augusti (F)
8 söndagen efter trefaldighet
Ko- och kalvprojektet – Act Svenska kyrkan

9 augusti (F)
9 söndagen efter trefaldighet
Ko- och kalvprojektet – Act Svenska kyrkan

16 augusti (R)
10 söndagen efter trefaldighet
Act Svenska kyrkan

23 augusti (F)
11 söndagen efter trefaldighet
Ko- och kalvprojektet – Act Svenska kyrkan

30 augusti (F)
12 söndagen efter trefaldighet
Ko- och kalvprojektet – Act Svenska kyrkan

6 september (R)
13 söndagen efter trefaldighet
Diakoniinstitutionerna

13 september (R)
14 söndagen efter trefaldighet
Ekumeniskt arbete, Kyrkornas världsråd

20 september (F)
15 söndagen efter trefaldighet
Svenska kyrkans familjerådgivning/Stockholms unga vuxna

27 september (R)
16 söndagen efter trefaldighet
Hela Människan

4 oktober (R)
Den helige Mikaels dag
Svenska kyrkan i utlandet

11 oktober (R)
Tacksägelsedagen
Sveriges Kyrkosångsförbund

18 oktober (S)
19 söndagen efter trefaldighet
S:t Lukas i Stockholm

25 oktober (F)
20 söndagen efter trefaldighet
Fredsgruppen

31 oktober (R)
Alla helgons dag
Svenska kyrkan i utlandet

1 november (F)
Söndagen efter alla helgons dag
Läkare Utan Gränser

8 november (R)
22 söndagen efter trefaldighet
Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

15 november (R)
Söndagen före domssöndagen
Act Svenska kyrkan

22 november (F)
Domssöndagen
Romer i Rumänien – Act Svenska kyrkan

29 november (R)
1 söndagen i advent
Act Svenska kyrkan

6 december (F)
2 söndagen i advent
Act Svenska kyrkan

13 december (R)
3 söndagen i advent
Svenska Kyrkans Unga

20 december (R)
4 söndagen i advent
Act Svenska kyrkan

25 december (F)
Juldagen
Ny Gemenskap i Västberga

26 december (R)
Annandag jul
Act Svenska kyrkan

27 december (S)
Söndagen efter jul
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift