Kollekter i Brännkyrka församling

Kollekt vid gudstjänster

Vid mässor och gudstjänster på söndagar och andra kyrkliga helgdagar tas kollekt upp till olika ändamål. Det finns tre olika slags kollekter: Rikskollekter (R), Stiftskollekter (S) och Församlingskollekter (F). Kollektändamålen på riksnivå beslutas av Svenska kyrkan på nationell nivå. På stiftsnivå är det Stockholm stift som beslutar vart kollekten går. Och på församlingsnivå är det kyrkorådet i Brännkyrka församling som beslutar om vart kollekten ska gå. Du hittar varje söndags kollektändamål i listan nedan.

Kollekt vid andra samlingar

Även vid andra arrangemang tas kollekt upp. Vid dop går kollekten till Act Svenska kyrkans stöd till mentormammor. Vid onsdagarnas kvällsmässor i Vårfrukyrkan går kollekten till Act Svenska kyrkans arbete med gatubarn i Filippinerna.​ Konsertkollekter (förutom vid Musik i sommarkväll) går till Ko- och kalvprojektet, där Act Svenska kyrkan stöttar familjer i Tanzania. Kollekterna vid Musik i sommarkväll går till församlingens diakonala arbete.

Swisha kollekten

För att underlätta bokföringen har vi olika Swishnummer beroende på vid vilket tillfälle och var man vill swisha sin kollekt. Se alla nummer nedan:

Söndagens kollekt Brännkyrka kyrka/utealtaret – 123 120 41 14

Söndagens kollekt Vårfrukyrkan – 123 237 10 45

Onsdagens kollekt Vårfrukyrkan – 123 161 02 86

Konsertkollekt Brännkyrka kyrka – 123 452 22 07

Konsertkollekt Vårfrukyrkan – 123 668 78 67

Dopkollekt Brännkyrka kyrka  – 123 327 50 39

Dopkollekt Vårfrukyrkan  – 123 634 78 01

Kollektändamål 2022

Här finns de olika ändamålen för alla söndagars och helgdagars kollekter:

1 januari (F)
Nyårsdagen
Act Svenska kyrkan

3 januari (F)
Söndagen efter nyår
Act Svenska kyrkan

6 januari (R)
Trettondedag jul
Act Svenska kyrkan

9 januari (F)
1 söndagen efter trettondedagen
Stockholms Stadsmission

16 januari (R)
2 söndagen efter trettondedagen
Svenska Kyrkans Unga i Brännkyrka församling

23 januari (F)
3 söndagen efter trettondedagen
Svenska Bibelsällskapet

30 januari (R)
Septuagesima
Svenska Kyrkans Unga

6 februari (S)
Kyndelsmässodagen
Stiftelsen Unga Kvinnors Värn

13 februari (R)
Septuagesima
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen

20 februari (F)
Sexagesima
Diakonin i Brännkyrka församling

27 februari (S)
Fastlagssöndagen
Act Svenska kyrkan

2 mars (F)
Askonsdagen
Act Svenska kyrkan

6 mars (S)
1:a söndagen i fastan
Kyrkans SOS

13 mars (F)
2:a söndagen i fastan
Act Projekt 89 Ko och Kalv

 

20 mars (R)
3:e söndagen i fastan
Act Svenska kyrkan

28 mars (R)
Palmsöndagen
Act Svenska kyrkan

2 april (F)
Långfredagen
Act Svenska kyrkan

4 april (S)
Påskdagen
Angaza Women Center

5 april (R)
Annandag påsk
Act Svenska kyrkan

11 april (F)
2 söndagen i påsktiden
Diakonin i Brännkyrka församling

18 april (R)
3 söndagen i påsktiden
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen

25 april (S)
4 söndagen i påsktiden
Föreningen Ny Gemenskap

2 maj (R)
5 söndagen i påsktiden
Sveriges kristna råd

9 maj (S)
Bönsöndagen
Kyrkans familjerådgivning Stockholm

13 maj (R)
Kristi himmelsfärds dag
Svenska Kyrkans Unga ½
Salt – barn och unga i EFS ½

16 maj (S)
Söndagen före pingst
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift

23 maj (F)
Pingstdagen
Ny Gemenskap i Västberga

24 maj
Annandag pingst
Act Svenska kyrkan: Gatubarn i Manilla

30 maj (R)
Heliga Trefaldighets dag
Act Svenska kyrkan

6 juni (F)
1 söndagen efter trefaldighet
Svenska kyrkan i utlandet

13 juni (F)
2 söndagen efter trefaldighet
Act Svenska kyrkan: Ko- och kalvprojektet

20 juni (R)
3 söndagen efter trefaldighet
Act Svenska kyrkan

26 juni (F)
Midsommardagen
Världsnaturfonden

27 juni (S)
Den helige Johannes Döparens dag
Flyktingfonden i Stockholms stift ½
Stockholms stifts Kyrkosångsförbund ½

4 juli (R)
Apostladagen
Act Svenska kyrkan

11 juli (S)
6 söndagen efter trefaldighet
Den öppna dörren ½
Samarbetsrådet för judar och kristna ½

18 juli (R)
Kristi förklarings dag
Svenska kyrkan i utlandet

25 juli (F)
8 söndagen efter trefaldighet
Amnesty International

1 augusti (F)
9 söndagen efter trefaldighet
Act Svenska kyrkan: Ko- och kalvprojektet

8 augusti (R)
10 söndagen efter trefaldighet
Act Svenska kyrkan

15 augusti (F)
11 söndagen efter trefaldighet
Act Svenska kyrkan: Ko- och kalvprojektet

22 augusti (S)
12 söndagen efter trefaldighet
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift

29 augusti (R)
13 söndagen efter trefaldighet
Diakoniinstitutionerna

5 september (R)
14 söndagen efter trefaldighet
Ekumeniskt arbete, Konferensen för europeiska kyrkor

12 september (F)
15 söndagen efter trefaldighet
Svenska Kyrkans Unga i Brännkyrka församling

19 september (R)
16 söndagen efter trefaldighet
Hela Människan

26 september (F)
17 söndagen efter trefaldighet
Svenska kyrkans familjerådgivning/Stockholms unga vuxna

3 oktober (R)
Den helige Mikaels dag
Svenska kyrkan i utlandet

10 oktober (R)
Tacksägelsedagen
Sveriges Kyrkosångsförbund

17 oktober (S)
20 söndagen efter trefaldighet
S:t Lukas i Stockholm

24 oktober (R)
21 söndagen efter trefaldighet
Asylrättscentrum

31 oktober (F)
22 söndagen efter trefaldighet
Fredsgruppen

6 november (R)
Alla helgons dag
Svenska kyrkan i utlandet

7 november (F)
Söndagen efter alla helgons dag
Läkare Utan Gränser

14 november (R)
Söndagen före domssöndagen
Act Svenska kyrkan

21 november (F)
Domssöndagen
Act Svenska kyrkan: Gatubarn i Manilla

28 november (R)
1 söndagen i advent
Act Svenska kyrkan

5 december (F)
2 söndagen i advent
Act Svenska kyrkan

12 december (R)
3 söndagen i advent
Svenska Kyrkans Unga

19 december (R)
4 söndagen i advent
Act Svenska kyrkan

25 december (F)
Juldagen
Ny Gemenskap i Västberga

26 december (R)
Annandag jul
Act Svenska kyrkan