Kollekter i Brännkyrka församling

Kollekt vid gudstjänster

Vid mässor och gudstjänster på söndagar och andra kyrkliga helgdagar tas kollekt upp till olika ändamål. Det finns tre olika slags kollekter: Rikskollekter (R), Stiftskollekter (S) och Församlingskollekter (F). Kollektändamålen på riksnivå beslutas av Svenska kyrkan på nationell nivå. På stiftsnivå är det Stockholm stift som beslutar vart kollekten går. Och på församlingsnivå är det kyrkorådet i Brännkyrka församling som beslutar om vart kollekten ska gå. Du hittar varje söndags kollektändamål i listan nedan.

Kollekt vid andra samlingar

Även vid andra arrangemang tas kollekt upp. Vid dop går kollekten till  Act Svenska kyrkans fokusområde jämställdhet & hälsa. Konsertkollekter (förutom vid Musik i sommarkväll) går till Act Svenska kyrkans fokusområde försörjning & klimaträttvisa, där Act Svenska kyrkan stöttar familjer i Tanzania. Kollekterna vid Musik i sommarkväll går till församlingens diakonala arbete.

Swisha kollekten

För att underlätta bokföringen har vi olika Swishnummer beroende på vid vilket tillfälle och var man vill swisha sin kollekt. Se alla nummer nedan:

Söndagens kollekt Brännkyrka kyrka/utealtaret – 123 120 41 14

Söndagens kollekt Vårfrukyrkan – 123 237 10 45

Onsdagens kollekt Vårfrukyrkan – 123 161 02 86

Konsertkollekt Brännkyrka kyrka – 123 452 22 07

Konsertkollekt Vårfrukyrkan – 123 668 78 67

Dopkollekt Brännkyrka kyrka  – 123 327 50 39

Dopkollekt Vårfrukyrkan  – 123 634 78 01

Kollektändamål 2024

Här finns de olika ändamålen för söndagars och helgdagars kollekter:

14 april (R)
3 söndagen i påsktiden
SKR, Sveriges kristna råd

21 april (F)
4 söndagen i påsktiden
Diakonin i Brännkyrka församling

28 april (R)
5 söndagen i påsktiden
EFS

5 maj (S)
Bönsöndagen
Kyrkans familjerådgivning Stockholm

9 maj (R)
Kristi himmelsfärds dag
Svenska Kyrkans Unga ½
Salt – barn och unga i EFS ½

12 maj (R)
Söndagen före pingst
Diakonin i Brännkyrka församling

19 maj (S)
Pingstdagen
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift

26 maj (R)
Heliga Trefaldighets dag
Act Svenska kyrkan

2  juni (F)
1 söndagen efter trefaldighet
Unizon

9 juni (F)
2 söndagen efter trefaldighet
Diakonin i Brännkyrka församling

16 juni (F)
3 söndagen efter trefaldighet
Act Svenska kyrkan

22 juni (F)
Midsommardagen
Världsnaturfonden

23 juni (S)
Den helige Johannes Döparens dag
Den öppna dörren ½
Credo ½

30 juli (R)
Apostladagen
Act Svenska kyrkan

7 juli (S)
6 söndagen efter trefaldighet
S:t Lukas i Stockholm

14 juli (R)
Kristi förklarings dag
Svenska kyrkan i utlandet

21 juli (F)
8 söndagen efter trefaldighet
Diakonin i Brännkyrka församling

28 juli (R)
9 söndagen efter trefaldighet
Svenska Kyrkans Unga i Brännkyrka församling

4 augusti (F)
10 söndagen efter trefaldighet
Act Svenska kyrkan

11 augusti (R)
11 söndagen efter trefaldighet
Hela Människan

18 augusti (S)
12 söndagen efter trefaldighet
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift

25 augusti (R)
13 söndagen efter trefaldighet
Diakoniinstitutionerna

1 september (R)
14 söndagen efter trefaldighet
Ekumeniskt rikskollekt. Kyrkornas Världsråd.

8 september (F)
15 söndagen efter trefaldighet
BRIS, Barnens rätt i samhället.

15 september (R)
16 söndagen efter trefaldighet
Kyrkans SOS

22 september (R)
17 söndagen efter trefaldighet
Världens barn

29 september (R)
Den helige Mikaels dag
Svenska kyrkan i utlandet

6 oktober (F)
19 söndagen efter trefaldighet
Fredsgruppen

13 oktober (R)
Tacksägelsedagen
Sveriges Kyrkosångsförbund

20 oktober (R)
21 söndagen efter trefaldighet
Asylrättscentrum

27 oktober (S)
22 söndagen efter trefaldighet
Samarbetsrådet för judar och kristna ½
Frtyshusets verksamhet Tillsammans för Sverige

2 november (R)
Alla helgons dag
Svenska kyrkan i utlandet

3 november (F)
Söndagen efter alla helgons dag
Läkare Utan Gränser

10 november (F)
24 söndagen efter trefaldighet
Diakonin i Brännkyrka församling

17 november (R)
Söndagen före domssöndagen
Act Svenska kyrkan

24 november (F)
Domssöndagen
Kyrkans familjerådgivning Stockholm

1 december (R)
1 söndagen i advent
Act Svenska kyrkan
(Start för Julkampanjen)

8 december (R)
2 söndagen i advent
Svenska Kyrkans Unga

15 december (F)
3 söndagen i advent
Diakonin i Brännkyrka församling

22 december (F)
4 söpndagen i advent
Act Svenska kyrkan
(Del av Julkampanjen)

25 december (F)
Juldagen
Act Svenska kyrkan
(Del av Julkampanjen)

26 december (R)
Annandag jul
Act Svenska kyrkan
(Del av Julkampanjen)

29 december (F)
Söndagen efter jul
Diakonin i Brännkyrka församling