Vi har medarbetare som finns till för er som är inskrivna vid ASIH (avancerad vård i hemmet). De har tystnadsplikt och för inga journaler. 

Livet kan pendla mellan stor glädje och djupaste sorg och smärta. Frågor om livets mening kan komma upp till ytan när man blir sjuk. Ibland behöver vi samtala om de upplevelser livet för med sig.

Vi vill medverka till en helhetssyn på människan. Varje människa har fysiska, psykiska, sociala och existensiella behov. Vår uppgift är framför allt att fånga upp de andliga och existensiella behoven.

Du kan nå oss på telefon, främst vardagar, eller via mail. Patient, närstående eller personal, troende eller icke-troende – oavsett vem du är är du alltid varmt välkommen att höra av dig.

Läs mer om Sjukhuskyrkan…

Kontaktperson

Pia Palmin Svanlund

Diakon

E-post: pia.palmin@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 04