Här hittar du kontaktuppgifter till ledamöter och ersättare i kyrkorådet. Utöver de förtroendevalda har även kyrkoherden en plats i kyrkorådet.

Vill du skicka skrivelser, förslag eller liknande till kyrkorådet är adressen:

Kyrkorådet
Brännkyrka församling
Box 64
125 22 Älvsjö

Kontaktpersoner

Mimmi Fritiofzon (S)

Ordförande, kyrkorådet
Förste vice ordförande, kyrkofullmäktige

E-post: mimmifritiofzon@hotmail.com

Telefon: 070-722 89 72

Malin Hammarström (S)

Ledamot, kyrkorådet

E-post: malin.hammarstrom@lo.se

Jan Westerberg (S)

Ledamot, kyrkorådet

E-post: jan.we@telia.com

Staffan Törnqvist (POSK)

Förste vice ordförande, kyrkorådet
Ordförande, kyrkofullmäktige

E-post: staffan.tornqvist@svenskakyrkan.se

Anne Magnusson (POSK)

Ledamot, kyrkorådet

E-post: annemagnusson50@gmail.com

Telefon: 073-976 86 44

Ulla Le Vau (POSK)

Ersättare, kyrkorådet

E-post: ulla.levau@gmail.com

Robert Stahre (BA)

Andre vice ordförande, kyrkorådet

E-post: robert.stahre@hotmail.com

Evy Kjellberg (C)

Ledamot, kyrkorådet
Andre vice ordförande, kyrkofullmäktige

E-post: evy.kjellberg@centerpartiet.se

Telefon: 070-340 47 63

Kenneth Rönnquist (MPSKDG)

Ledamot, kyrkorådet

E-post: kenneth.ronnquist@crossmail.se

Eva-Karin Fackel Sandor

Kyrkoherde

E-post: eva-karin.fackel@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 41

Eva-Louise Erlandson Slorach (S)

Ledamot, kyrkorådet

Amanda Valldor (S)

Ersättare, kyrkorådet

Eva Bommelin (S)

Ledamot, kyrkorådet

Henric Axell (VISK)

Ersättare, kyrkorådet

Peter Brandqvist (POSK)

Ersättare, kyrkorådet

Eva Haag (POSK)

Ersättare, kyrkorådet

Donald Molander (BA)

Ersättare, kyrkorådet

Berthold Gustavsson (BA)

Ersättare, kyrkorådet

Ing-Mari Laingren (C)

Ersättare, kyrkorådet

E-post: ing.mari.laingren@telia.com

Telefon: 08-647 97 14

Torborg Klingsell (MPSKDG)

Ersättare, kyrkorådet

Iréne Lind (S)

Ersättare, kyrkorådet

E-post: irenelind2@gmail.com

Telefon: 070-576 20 63