En kyrka för Sverige, är vårt ledord för vår svenska kyrka som är vårt historiska arv byggt på tro och tradition i tiden och som sedan urminnes tider har gett oss hopp och tro och som är en vital del av ett tidlöst kulturarv. Den Svenska kyrkan är ett bestående fundament i vårt samhälle och en sammanhållande länk i vårt gemensamma liv.

Svenska kyrkan skall vara en opolitisk aktör för alla och bygga på kristendomen och dess budskap, en plattform för både ungdomar och äldre och en samlingsplats för gemenskap och trygghet. Det är viktigt för oss Sverigedemokrater att vi värnar om vår fina kyrka och inte raserar det som generationer har byggt upp i vårt land. Kyrkan skall få vara kyrka där genuin tro och tradition och en bärare av det kristna budskapet.

Vi vill inte se en inblandning och uppluckring av vår kristna tro med andra religioner som inte stödjer dom värderingar och värden som kristendomen ger oss och vi vill att generationer skall kunna känna den tryggheten i att veta att den Svenska kyrkan alltid finns där för oss och är öppen för alla. Uppväxt i en värmländsk familj där mamma var dotter till en kyrkoherde så har kyrkan alltid varit en naturlig del i min familj och mitt liv, självklart döpt och konfirmerad i Svenska kyrkan känner jag ett starkt engagemang och personligt ansvar att försöka påverka vår kyrka i rätt riktning.

Traditioner som dop, vigsel, julotta och andra högtider, även att samlas när vi tar farväl av en nära anhörig, verksamheter som diakoni och ungdomsverksamhet, är viktiga uppgifter och traditioner som vi måste värna om. Det är viktigt att alla som kan går och röstar i kyrkovalet även i år så som traditionen bjuder. Väl mött i september.

Besök vår webbplats för mer information: www.sd.se/kyrkoval

Fotnot: Den lokala nomineringsgruppen har formulerat materialet ovan. Alla nomineringsgrupper har fått samma maxutrymme text till förfogande.

Hjärtefrågan

För den medlem som vill rösta i kyrkovalet kan det trots allt vara svårt att se de stora skillnaderna mellan nomineringsgrupperna. Ni vill alla att kyrkan ska vara en viktig arena och mötesplats. Så! Spelar det någon roll vilken grupp man röstar på? Vad är er absoluta hjärtefråga?

Sverigedemokraterna vill ha en opolitisk kyrka för tro och tradition och bärare av et kristna budskapet, vi vill göra allt som är möjligt för att öka intresset för vår Svenska kyrka och min hjärtefråga är att vi försäkrar oss om att vi får behålla vår fina Svenska kyrka som den är idag och att alla svenskar får möjlighet att känna den trygghet och stöd som kyrkan har gett mig genom livet. Kyrkan är en stor och betydelsefull kulturbärare, och står för stabilitet och trygghet för mig och många människor i vårt land, och så vill jag som Sverigedemokrat att det skall förbli.