Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK) ställer upp i kyrkovalet 2021 för en solidarisk kyrkopolitik. (ViSK) är en partipolitiskt obunden grupp på socialistisk grund.

(ViSK) anser att kyrkan ska visa vad det kristna kärleks-, rättvise- och solidaritetsbudskapet innebär i praktiken.

VISK vill att Svenska kyrkan ska:

• vara en öppen och inkluderande folkkyrka i ett mångkulturellt samhälle.
• aktivt ta ställning i samhällsdebatten, mot orättvisor – både nära och långt borta.
• vara en viktig part i skapandet av ett jämlikt och jämställt samhälle där alla oavsett ålder, kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, klass och ursprung kan leva ett tryggt och gott liv.
• respektera och vara öppen för samtal mellan människor av olika tro och skapa förutsättningar för goda möten.
• arbeta för minskade sociala, ekonomiska och kulturella klyftor i samhället.
• arbeta för en generös flyktingpolitik och stärkt asylrätt.
• arbeta för en hållbar utveckling och vara en förebild i miljöarbetet.
• ha höga etiska krav på kapitalförvaltning och inte investera i vapen, tobak eller alkohol.

I Svenska kyrkan i Brännkyrka vill ViSK:

• prioritera barn- och ungdomverksamheten.
• satsa mer på diakonin.
• HBTQ-certifiera församlingen med hjälp av Regnbågsnyckeln.

Besök vår webbplats för mer information: www.visk.info

Fotnot: Den lokala nomineringsgruppen har formulerat materialet ovan. Alla nomineringsgrupper har fått samma maxutrymme text till förfogande.

Hjärtefrågan

För den medlem som vill rösta i kyrkovalet kan det trots allt vara svårt att se de stora skillnaderna mellan nomineringsgrupperna. Ni vill alla att kyrkan ska vara en viktig arena och mötesplats. Så! Spelar det någon roll vilken grupp man röstar på? Vad är er absoluta hjärtefråga?

ViSK vill stärka arbetet för HBTQI-personers rätt till helt och fullt deltagande i all kyrklig verksamhet. För det krävs ett aktivt arbete med normer och värderingar. Därför vill vi att alla församlingar ska genomgå processmodellen Regnbågsnyckeln för att bli HBTQI-certifierade. Brännkyrka församling har ännu inte genomfört detta. Det kommer att vara en av ViSKs prioriterade frågor att driva i Kyrkofullmäktige om vi blir invalda.