Vi socialdemokrater vill att Svenska kyrkan ska vara en stark röst för det kristna budskapet om kärlek och solidaritet, bidra till ökad gemenskap mellan människor och reagera mot alla former av främlingsfientlighet.

Vi vill verka för att kyrkan möter människor där de finns och inte vänta på att folk ska komma till de aktiviteter som församlingen bjuder in till. Vi vill utveckla kontakter och samarbeten med andra aktörer i vår del av Stockholm: skolor, fritidsgårdar, idrottsföreningar, bibliotek, företag m.m. Vi vill också att kyrkan har närvaro och engagemang i alla stadsdelsområden som ingår i Brännkyrka församling.

Vi vill att kyrkan ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Alla som jobbar i församlingen skall ha en god arbetsmiljö med schyssta anställningsvillkor, en tydlig och ändamålsenlig organisation, en hög kompetens som arbetsgivare, samt ett väl utvecklat systematiskt arbetsmiljöarbete.

För oss är det viktigt att kyrkan inte gör skillnad på människor. Alla ska känna sig välkomna i kyrkan, i verksamheterna och i kontakt med församlingen, oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet eller hudfärg. Vi vill öka kompetensen kring mångfald och normkritik hos alla som företräder församlingen. För oss är diakonin och kyrkans sociala arbete mycket viktigt. Kyrkan ska finnas där som en medvandrare för alla människor som behöver stöd på olika sätt.

Vi är stolta över församlingens breda verksamheter inom musik, barn och ungdom, vuxenpedagogik, bibelstudier, pilgrim, samtalsgrupper, internationellt engagemang och gudstjänster av olika slag. Vi vill bidra till att verksamheten bibehålls och utvecklas.

Församlingens ekonomi ska förvaltas ansvarsfullt. Vi ska planera på ett långsiktigt hållbart sätt, prioritera väl och göra kloka investeringar. Men för oss socialdemokrater är det också viktigt att möjligheten till deltagande i församlingens aktiviteter inte hindras av enskilda individers ekonomiska förutsättningar. All barn- och ungdomsverksamhet ska vara avgiftsfri.

Besök vår webbplats för mer information: www.sisvenskakyrkan.se

Fotnot: Den lokala nomineringsgruppen har formulerat materialet ovan. Alla nomineringsgrupper har fått samma maxutrymme text till förfogande.

Hjärtefrågan

För den medlem som vill rösta i kyrkovalet kan det trots allt vara svårt att se de stora skillnaderna mellan nomineringsgrupperna. Ni vill alla att kyrkan ska vara en viktig arena och mötesplats. Så! Spelar det någon roll vilken grupp man röstar på? Vad är er absoluta hjärtefråga?

För oss socialdemokrater är det viktigt att Svenska kyrkan fortsätter vara en öppen folkkyrka för alla, inte bara den gudstjänstfirande församlingen och de människor som söker sig till församlingens aktiviteter. Kyrkan ska vara en medvandrare i församlingsbornas liv, erbjuda relevanta verksamheter och sprida det glada budskapet om kärlek och solidaritet – inte bara med ord, utan också i handling.