Centerpartiet, nomineringsgruppen med framtidstro och engagemang

Alla människors lika värde och rättigheter, engagemang, mångfald, lokala lösningar och hållbarhet är några utgångspunkter och kärnvärden i Centerpartiets politik. Genom att delta i kyrkovalet under partinamn blir det tydligt att det är Centerpartiets värdegrund som vi utgår ifrån jämte kyrkans fyra grundpelare – Gudstjänst, Undervisning, Diakoni, Mission.

Vi vill ha en öppen, välkomnande folkkyrka som är synlig i samhället där alla oavsett ålder och kulturell bakgrund är välkomna och väl bemötta. Viktigt att verksamheten utformas så att människor blir berörda, känner tillhörighet och vill stödja församlingen och vårt kulturarv Brännkyrka kyrka. Det kan till exempel vara inspirerande gudstjänster med delaktighet, gemenskap, glädje, sång och musik, barn och unga samt samtalsgrupper, sopplunch, vandringar, volontärarbete och fördjupning i den kristna tron.

Några axplock ur vårt partiprogram – Centerpartiet engagerar sig för:

• Träffpunkt i Älvsjö centrum
• Diakonin ska vara de svagas röst i samhället.
• Barn- och ungdomsverksamheten prioriteras.
• Studieträffar och församlingsläger.
• Kör- och musikverksamheten är viktiga inslag och inom församlingen finns omfattande kör- och musikverksamhet som ska ges stort utrymme.
• Sjukhuskyrkan/ASIH är en viktig del i verksamheten.
• Kyrkan ska på ett tydligt sätt bemöta främlingsfientlighet och annan diskriminering.
• Det ekumeniska samarbetet med Älvsjökyrkan fortsätter.
• Församlingen ska synas och vara aktiv i samhället till exempel vid marknader.
• Miljö och klimat. Tack vare förslag från Centerpartiet installeras inom kort solpaneler och laddstolpar. Fortsatt arbete med miljödiplomering av församlingen.
• Park på Sjöängen vid Brännkyrka kyrka.
• Älvsjöskogen.
• Välkomnande ledljusslingor i träden utanför Vårfrukyrkan i jul- och adventstid.
• Goda erfarenheter under pandemin bör tas till vara och utvecklas.

Din röst är viktig för att ovanstående skall kunna genomföras.

Besök vår webbplats för mer information: www.centerpartiet.se/kyrkovalet-2021

Fotnot: Den lokala nomineringsgruppen har formulerat materialet ovan. Alla nomineringsgrupper har fått samma maxutrymme text till förfogande.

Hjärtefrågan

För den medlem som vill rösta i kyrkovalet kan det trots allt vara svårt att se de stora skillnaderna mellan nomineringsgrupperna. Ni vill alla att kyrkan ska vara en viktig arena och mötesplats. Så! Spelar det någon roll vilken grupp man röstar på? Vad är er absoluta hjärtefråga?

Centerpartiet har många hjärtefrågor: Förutom miljö och klimat vill vi fortsätta arbetet för en mötesplats i Älvsjö centrum. Beroende på lokal kan du till exempel:

• ta en kaffe och lyssna på musik/morgonbön på väg till jobbet
• träffa diakon/präst/volontär
• delta i andakter/kör/barn-/annan verksamhet
• köpa litteratur/Fairtrade-produkter
• bara sitta ned och koppla av

Allt för en öppen, hållbar, grön folkkyrka, synlig och aktiv i samhället.