Kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom.

POSK i Brännkyrka vill att kyrkan skall vara fri från partipolitik. Därför är vår nomineringsgrupp öppen för alla och står på en stabil kristen grund. Vi vill verka för en församling där människor i alla åldrar känner sig välkomna. Vi vill möjliggöra goda möten mellan människor i vår mångkulturella församling. Församlingen ska präglas av respekt och generositet i mötet människor emellan. Nya idéer och förändringar ska grundas i respekt för kyrkans traditioner. Vi vill stärka kyrkan för framtiden genom ett utökat ideellt arbete.

POSK i Brännkyrka vill:

• att gudstjänstlivet präglas av Guds öppna tilltal och människors delaktighet.
• att det ska finnas gudstjänster som möter människor i olika faser i livet.
• att musiken och körerna är en viktig del av församlingens och gudstjänstens identitet och ska bäras av glädje och entusiasm.
• fortsätta att driva meningsfulla verksamheter för barn och föräldrar.
• att det alltid ska finnas resurser för våra ungdomar, Svenska Kyrkans Unga är en viktig växtplats för livet.
• att församlingen erbjuder aktiviteter som i olika former möter äldres behov.
• att församlingen ger rum för människors längtan efter andlig fördjupning och slår följe på vägen.

POSK i Brännkyrka vill:

• att den diakonala verksamheten ska ha goda ekonomiska resurser för människors behov.
• att församlingen har förutsättningar att kunna erbjuda god själavård.
• fortsätta att bedriva arbete på ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) på Långbro sjukhus.

POSK i Brännkyrka vill:

• att all verksamhet ska genomsyras av omsorg om Skapelsen genom ett medvetet miljö- och klimatarbete.
• att vi kommer ihåg världens behov och stödjer goda krafter för fred och rättvisa. I det arbetet är Act Svenska kyrkan en viktig aktör.
• bedriva en ansvarsfull, långsiktig och hållbar ekonomisk förvaltning.
• att församlingen är en attraktiv arbetsplats, med god arbetsmiljö.
• samverka i ekumenisk och interreligiös anda.

Besök vår webbplats för mer information: www.posk.se/brannkyrka

Fotnot: Den lokala nomineringsgruppen har formulerat materialet ovan. Alla nomineringsgrupper har fått samma maxutrymme text till förfogande.

Hjärtefrågan

För den medlem som vill rösta i kyrkovalet kan det trots allt vara svårt att se de stora skillnaderna mellan nomineringsgrupperna. Ni vill alla att kyrkan ska vara en viktig arena och mötesplats. Så! Spelar det någon roll vilken grupp man röstar på? Vad är er absoluta hjärtefråga?

Att vi ska vara kyrka på en demokratisk grund där alla röster blir hörda, precis som vid den första pingsten och inte vara styrd av partipolitik. Det ideella engagemanget är en nödvändig byggsten för framtiden. Kyrkan ska vara ett tryggt rum där vi möter människors andliga längtan och ger alla möjlighet att växa. Församlingen ska genomsyras av omsorg om Skapelsen genom ett medvetet miljö- och klimatarbete.