Söker du uppgifter från före år 2000?
I alla arkivärenden som rör åren innan 2000 hänvisar vi till Stockholms stadsarkiv eller Riksarkivet. Det beror på att alla Svenska kyrkans handlingar daterade före detta årtal numera förvaras där.

Söker du uppgifter från efter år 2000?
I frågor om kyrkliga handlingar daterade från och med den 1 januari år 2000 och framåt kan du vända dig direkt till vår expedition på brannkyrka.info@svenskakyrkan.se eller 08-447 11 00. Tänk på att du då måste ha fullständigt personnummer på personen det gäller.