Använd de här adresserna för att skicka faktura.

Fakturor via post

Brännkyrka församling
Fack 77801264
Box 15018
75015 Uppsala

Fakturor via e-post

77801264@faktura.svenskakyrkan.se

Vanlig post skickas till Brännkyrka församling, Box 64, 125 22 Älvsjö.

Här hittar du ytterligare specifikationer för fakturor.