Vad är konfirmation?

Tänk dig att få fundera över livet och Gud tillsammans med andra! Att bli konfirmand i Svenska kyrkan är en sådan möjlighet. Du får spännande upplevelser och nya perspektiv på livet. Här finns utrymme för dig och dina tankar. Gud lovar att gå med dig under alla livets dagar. Konfirmandtiden vill hjälpa dig att upptäcka det och är en tid för frågor om allt mellan himmel och jord.

Vad innebär det att konfirmeras?

Konfirmandtiden är en unik chans att fördjupa sig i frågor som rör livet. Tillsammans med kompisar – nya och gamla – unga konfirmandledare och kyrkans personal funderar och resonerar vi om allt mellan himmel och jord. Tillsammans upptäcker vi Bibeln och funderar på frågor som: Finns Gud? Om Gud finns hur kan det då finnas så mycket ont som händer i världen? Vad innebär det att älska någon? Vad händer när vi dör?

Måste jag tro på Gud för att bli konfirmand?

Det behöver du inte, men konfirmationen är ett bra tillfälle att ta reda på var du själv står i frågor som handlar om livet och den kristna tron.

Vad gör man?

Under konfirmandtiden blir det många samtal om bland annat om Gud och kristen tro, kompisar, kärlek, Jesus, sex och orättvisor. Bibeln och psalmboken innehåller berättelser, böner, sånger och psalmer som kan sätta ord på livet, kärleken och tron. Drama, musik, lek, andakt, skapande verksamhet och att fika tillsammans kan vara sätt att förstå sig själv, andra och Gud bättre. Därför innehåller konfirmandarbetet ett varierat sätt att lära sig. Du får kanske inte svar på alla dina frågor, men du får höra hur andra tänker och kanske själv komma på vad du tycker och tror. Känns detta spännande? Då är du välkommen att bli konfirmand i Svenska kyrkan!

Måste jag vara döpt för att konfirmeras?

Konfirmation är en bekräftelse av dopet och förutsätter därför att du är döpt när konfirmationsgudstjänsten äger rum. Om du inte är döpt då konfirmandtiden börjar, kan dopet äga rum under konfirmationstiden. Det är många som inte är döpta när de börjar sin konfirmandtid, så oftast är det alltid några i samma grupp som väljer att döpa sig samtidigt, en tid innan konfirmationsgudstjänsten!

Vilka konfirmationsalternativ finns?

Vi har tre olika upplägg, Hemmakonfa, Sommarkonfa och Fjällkonfa. På Hemmakonfa träffas vi veckovis under läsåret. Sommarlägret pågår under ett par veckor i juni, och vi träffas några gånger under våren. Fjällkonfa åker på påsklovsläger, och träffas även inför. Oavsett vilket alternativ du väljer är den sammanlagda tiden för konfirmationen ungefär densamma.

Åka på läger?

Läger är en viktig del av konfirmandtiden. Att åka på läger under en kortare eller längre period ger stora möjligheter att lära känna sig själv och andra och skapa trygghet i gruppen. Sommarlägret hålls på Finnåkers kursgård i Västmanland, och Fjällkonfa håller till på vackra Hållandsgården utanför Åre.

Vilka är ledare?

Du kommer både att träffa kyrkans personal – präster, pedagoger, diakoner, musiker och musikpedagoger – och yngre ledare, som nyss själva varit konfirmander.

Fira gudstjänst?

Att vara kyrka innebär att fira gudstjänst. Under konfirmandtiden får du lära känna och ta reda på vad det är att fira gudstjänst. Du får vara med om flera gudstjänster och kanske även prova olika former av gudstjänster för att hitta vad som passar dig.

Konfirmationsgudstjänsten?

Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst. Då får du tillfälle att visa din familj vad du och dina kompisar lärt er under er konfirmandtid. Hur din konfirmandgrupp visar det kan utformas på många olika sätt – det kan till exempel ske genom genom drama,  musik eller film. Konfirmandledarna lägger sina händer på var och en av konfirmandernas huvuden och ber för dem. I bönen lovar Gud, på samma sätt som i dopet, att alltid vara med dig.

Kan man se konfirmationsgudstjänsten på nätet?

Alla som vill ska kunna delta i högtiden, även när det inte går att göra det på plats. Vi har utrustning för livestreaming, och möjlighet finns att sända gudstjänsten på webben. En länk med sändningen skickas då ut till alla anhöriga, och bara de som har länken kan se gudstjänsten.

Vem bjuds in till konfirmation?

Vi bjuder in alla som under året fyller 14 eller 15 år, bor i församlingen och inte redan är konfirmerade. Det finns också konfirmander som är något år yngre eller äldre.

Vad kostar det att konfirmera sig?

Konfirmation i Brännkyrka församling är helt kostnadsfri.

Har du behov av särskilt stöd?

Varje människa är unik. Du som lever med någon funktionsvariation är givetvis välkommen att anmäla dig. Hör av dig till oss, tillsammans kan vi hitta det bästa alternativet för dig! Många uppskattar Gålölägret, som samlar ungdomar från hela Stockholmsregionen.

Försäkring?

Alla som deltar i aktiviteter under konfirmationstiden hos oss är försäkrade via Brännkyrka församling Svenska kyrkan.

Kontaktperson

Lovisa Oscarson

Församlingspedagog

E-post: lovisa.oscarson@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 05

Mobil: 070-917 01 65