Välkommen till en kortare vandring kring Brännkyrka kyrkogård. Vi samlas utanför kyrkan och går sedan i lugn takt tillsammans. Ingen anmälan behövs, det är bara att komma! Kontakta Katrin Molander på katrin.molander@svenskakyrkan.se eller 08-447 11 27 för mer information. Vi bjuder även in till en längre vandring kl. 14.00, och vi rör oss då i ett större område.

Läs mer om våra pilgrimsvandringar…