Pilgrimsvandra med oss i Brännkyrka församling

18–24 augusti: Jämtlandsfjällen
Vi reser gemensamt från och till Stockholm med tåg, och bor på fina Hållandsgården utanför Åre. Avgift 3 500 kronor. I avgiften ingår resa, mat och boende (dock ingår inte mat under tågresan). OBS! Medelsvår vandring i fjällnatur. Max 15 deltagare. Vänder vänder sig i första hand till nya deltagare, boende och/eller aktiva i församlingen. Anmälan senast 4 augusti till Pia Palmin Svanlund på pia.palmin@svenskakyrkan.se eller 08-447 11 04.

8–11 oktober: Vadstena
Mer information kommer snart. Kontakta diakon Pia Palmin Svanlund på pia.palmin@svenskakyrkan.se eller 08-447 11 04 för att ta reda på mer.

Pilgrimsvandringar i Brännkyrka församling
Vi arrangerar både kortare och längre pilgrimsvandringar, framför allt under vår- och sommarhalvåret. Det kan vara en söndagspromenad mellan Brännkyrka kyrka och Vårfrukyrkan, en fjällvandring i Åre, eller kanske en helg med något mittemellan på tågavstånd från Stockholm.

Mer information om pilgrimsvandringar
Läs mer om vad det innebär att vara pilgrim och få reda på hur en pilgrimsvandring kan gå till på Stockholms stifts webbportal www.pilgrimstockholm.se. Där hittar du också information om fler aktuella pilgrimsvandringar i Stockholmsområdet. Hos Riksförbundet Pilgrim i Sverige finns pilgrimsleder och evenemang i hela landet listade.

Kontaktpersoner

Nicklas Fredlund

Präst

E-post: nicklas.fredlund@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 94

Mobil: 070-632 94 01

Cecilia de Mendonça

Präst

E-post: cecilia.demendonca@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 42