Välkommen till en enkel gudstjänst inspirerad av pilgrimslivet!

Medverkande: Katrin Molander, präst, Robin Spurrier, kantor