Välkommen till en enkel gudstjänst inspirerad av pilgrimslivet!

Medverkande: Caroline Green, präst, Robin Spurrier, kantor