Kyndelsmässodagen

Ann-Christine Janson, gudstjänstgrupp, Fruänglarna, Kalle Sjöholm, Helena Larsson, Maria Arhusiander

Vi börjar med gemensam mat kl. 17.00, kom gärna redan då! Ingen anmälan behövs.