Ann-Christine Janson, Robin Spurrier, Ida Olander, predikan

Efter gudstjänsten blir det boksläpp och releaseparty med bubbelvatten/cider och tilltugg i Mariasalen! Boken Nya vägmärken är en samling texter av tidigare tf kyrkoherde Johan Blix, och den kommer att säljas vid församlingens bokbord. Under kvällen kan du köpa signerade exemplar för 150 kr och träffa författaren. Intäkterna går till församlingens ungdomsverksamhet och diakoni.