Kyndelsmässodagen

Sandra Vallin, Ann-Christine Janson, Magnus Hellström, Robert Zelizi, Brännkyrka Motettkör

Idag välkomnar vi vår nya pastorsadjunkt Sandra Vallin i gudstjänsten. Välkommen på kyrklunch efteråt!