Septuagesima

Ann-Christine Janson, Robert Zelizi, kören Tonträffen

Idag firar vi också Kallelsens gudstjänst med deltagarna i Katekumenatet.