Katekumenat

Söker du ett sammanhang där du som vuxen kan samtala och reflektera över livsfrågor? Då kan Katekumenatet vara någonting för dig. Det vänder sig till vuxna som är nyfikna på eller söker en tro och som vill utforska andligheten i vår kyrka.

Vad är katekumenatet?
Katekumenatet är ett sätt för församlingen att möta och ta emot vuxna som söker undervisning och som vill finna en tro. Samtalen utgår från deltagarnas egna frågor och livserfarenheter. Dessa får möta Bibelns berättelser, kristen tradition och kyrkans liv. Med på resan finns en pedagog, en präst och så kallade följeslagare – volontärer som redan vandrat trons väg ett tag. I katekumenatstiden ingår fyra särskilda gudstjänster: Välkomnandets gudstjänst, Kallelsens gudstjänst, Bekräftelsens gudstjänst (med möjlighet till dop/konfirmation för den som vill) och Sändningens gudstjänst, som avslutar det hela. Katekumenatet finns i flera kyrkotraditioner och har sina rötter i fornkyrkans dopundervisning. Det har funnits i Sverige och Svenska kyrkan sedan början av 1990-talet.

Vilka vänder sig katekumenatet till?
Katekumenatet vänder sig till vuxna som vill döpas eller konfirmeras men även till andra som vill samtala om eller söker en kristen tro. Katekumenatet ger möjlighet att mötas och tillsammans med personer som är aktiva i församlingen samtala om och fördjupa sin syn på livet och tron.

”Jag tycker att man ska gå för att få pröva sin tro och tankar kring tron. Man får möjlighet att höra hur andra tänker och hur dom brottats med frågorna. Det speciella är att vi närmar oss tron utifrån olika förutsättningar. Berättelser som vi kan dela blir berikande för vår egen väg och sökande.”
– Kenneth, tidigare deltagare

Läs mer
På hemsidan Katekumenatet kan du fördjupa dig i vad det handlar om. Där finns även ett bra bildspel som sammanfattar det hela på ett lättfattligt sätt.

Verkar det spännande? Vill du vara med? Ta chansen!

Hör av dig till Katrin Molander för mer information, se kontaktuppgifter nedan.

Kontaktperson

Katrin Molander

Präst

E-post: katrin.molander@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 27