Var kan den moderna människan finna bärande skäl för sin tro? Eva Cronsioe, präst och journalist, låter tre framstående teologer från olika epoker diskutera i sin prisade bok Gud i verkligheten – Möte med K E Løgstrup, Emilia Fogelklou och Ignatius av Loyola. Hör henne berätta!

Enkelt fika finns att köpa för 30 :– från 17:30. Läs mer om Afton mellan himmel och jord och se hela höstens program här.