Mikael Kurkiala om När själen går i exil på Afton mellan himmel och jord i Vårfrukyrkan

13 februari: ”Bemöt kriminalitet och rasism med kärlek”
Många politiker tävlar om att vinna de otrygga väljarnas röster med löften om fler poliser och strängare straff som den viktigaste lösningen mot våld och skjutningar. Michael Lundh, tidigare polis, visar med egna erfarenheter en annan väg.

12 mars: ”Kamp och kärlek”
Olle Carlsson, präst, författare, föreläser om vår tids hemlösa andliga längtan utifrån sin senaste bok Kallad – kamp och kärlek. Vi får också höra musikerna Ingmar Johánsson och Peter Hallström spela ur sina rika låtskatter.

23 april: ”När själen går i exil”
Människan är inte bara en art utan också ett löfte som kräver en stödjande andlig kultur för att infrias. Med utgångspunkt i sin aktuella bok När själen går i exil reflekterar Mikael Kurkiala, docent i kulturantropologi, forskare och författare, över ”människoblivandets” villkor i en sekulariserad samtid. Vilka existentiella resurser står oss till buds och vilka hinder ställer sig i vägen? Vad händer när livet allt mer betraktas som en marknadsplats och tempot skruvas upp? Och kan vi bereda en plats dit själen kan återvända?

28 maj: ”Somligt aldrig dör”
Emma Jansson, Henrik Svensson och Oliver Jakobsson ger en musikalföreställning om att leva med depression. Utdrag ur föreställningen: ”Sorg är en process: Den leder framåt. Depression är ett tillstånd; den leder absolut ingenstans. Depressionen får mig att först bygga en bur runt mig själv och sedan kasta bort nyckeln. Så går jag runt härinne; Runt, runt, runt, runt.”

Vårfrukyrkan, Mariasalen

Torsdagar 18.30

Från 17.30 enkelt fika 30:–

Alltid fri entré!

Kontaktperson

Ingemar Cederlund

Församlingspedagog

E-post: ingemar.cederlund@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 23

Mobil: 073-965 66 59