Författaren Ingela Bendt om boken Madonna. Vårt mångtusenåriga kvinnoarv har blivit undanträngt och glömt. Budskapet i konstnären Lena Lerviks skulpturer är att återupprätta kvinnans egenvärde. Jungfru Maria, den Stora modern, gudinnorna Isis, Artemis och Ishtar, står alltid på kvinnornas sida. Bilder av Ewa Stackelberg.

Enkelt fika finns att köpa för 30 :– från 17:30. Läs mer om Afton mellan himmel och jord och se hela vårens program här.