Gränslösa röster gästar Afton mellan himmel och jord i Vårfrukyrkan

Gränslösa röster är en kör som består av asylsökande, nyanlända och etablerade svenskar. Att träffas och sjunga tillsammans skapar ett sammanhang bortom språkliga och sociala barriärer där varje röst får höras. Med pop- och folkmusik på olika språk skapar denna konsert harmonier av en mångfald av stämmor. I samband med konserten hålls ett samtal om körens arbete för inkludering och integration. Dessutom bjuds det på fika från körsångarnas olika hemländer!

Enkelt fika finns att köpa för 30 :– från 17:30. Läs mer om Afton mellan himmel och jord och se hela höstens program här.