Biskop Eva Brunne kommer till Brännkyrka församling på biskopsvisitation i oktober - Foto Magnus Aronson

Eva Brunne besöker de tre församlingar som ingår i Brännkyrka kontrakt – Brännkyrka, Skärholmen och Hägersten. Till oss kommer hon på torsdag 19 oktober och söndag 22 oktober 2017. Det blir framförallt möten med personal och förtroendevalda, men det anordnas också en föreläsning och en stor visitationsmässa där alla är välkomna. Se programmet och läs mer om vad en biskopsvisitation innebär nedan.

Välkommen hit!

Torsdag 19 oktober kl. 18.30 i Brännkyrka kyrka
Föreläsning om Brännkyrka kyrka och församlingen
David Fischer, teol dr

Söndag 22 oktober kl. 14.00 i Brännkyrka kyrka
Visitationshögmässa
Medverkande: Biskop Eva Brunne, kontraktsprost Eva-Britt Löf Hansson, Johan Blix, Robert Zelizi, Brännkyrka Motettkör
Efteråt kyrkkaffe/mingel och visitationsstämma.

Vad är en biskopsvisitation?

Vår Svenska kyrka är indelad i 13 stift. Varje stift har en biskop (Uppsala stift har två). Biskopen är stiftets främste företrädare. Ordet biskop kommer från grekiskans episkope, som ungefär betyder tillsyningsman. Och detta är biskopens viktigaste uppgift. Att ha tillsyn över församlingarna och församlingslivet. Att ha tillsyn betyder att se till att allt går rätt till. Att kyrkans ordning följs och att den rätta läran förkunnas.

Vilken som är kyrkans ordning och lära framgår av kyrkoordningen. Kyrkoordningen kan sägas vara kyrkans grundlag och den fastställs av kyrkomötet (kyrkans riksdag). Biskopen lovar vid biskopsvigningen att ”stå fast i kyrkans tro, försvara den och tillse att Guds ord blir rent och klart förkunnat … och sakramenten rätt förvaltade” (Den svenska kyrkohandboken II). Biskopsvisitationen är en obligatorisk uppgift för biskopen. Enligt kyrkoordningen 8 kap 2 §: ”Biskopen ska visitera stiftets församlingar”.

Visitationen utförs inte endast av biskopen själv, utan av ett visitationsteam. Arbetet består i att kontrollera inventarier, räkenskaper, ekonomi, kyrkobokföring och arkivhållning. Man besöker också ett flertal gudstjänster och andra pågående församlingsaktiviteter. Ekumeniken ägnas intresse, liksom interreligiöst arbete – men det sistnämnda finns inte i Brännkyrka församling. Teamet har samtal med all anställd personal och samtal med företrädare för församlingens styrelse (kyrkorådet).

Årets visitation är en kontraktsvisitation. Det betyder att biskopen samma vecka utövar tillsyn över Brännkyrka kontrakts tre församlingar – Skärholmen onsdag 18/10, Brännkyrka torsdag 19/10 och Hägersten fredag 20/10. Det hela avslutas med en gudstjänst i Brännkyrka kyrka 22 oktober, där biskopen leder gudstjänsten och kontraktsprosten predikar.

Efter avslutningsgudstjänsten hålls traditionsenligt ”visitationsstämma” i kyrkan av biskopen. Biskopen delger då de närvarande församlingsmedlemmarna sina intryck av visitationen. Det upprättas också ett protokoll vid visitationen. Detta protokoll är en offentlig handling, som finns hos domkapitlet och de tre församlingarna.

Johan Blix, tf kyrkoherde