Är du intresserad av att lära dig mer om ikonmålning/ikonskrivning? Kom och var med!

Under kursen får du lära dig ikonmålning från grunden – allt som behövs är äggtempera, färgpigment och en träplatta, och sen kan du skapa din egen ikon. Kursen kostar inget, men material till självkostnadspris på omkring 200 kr tillkommer.

Vi träffas i Vårfrukyrkans lokaler tio tisdagar kl. 13.00-15.00 med start 7 september. Nu är gruppen fullbelagd, och det går inte längre att anmäla sig.

Vårfrukyrkan
Tisdagar 13.00-15.00, start 7 september

Kontaktperson

Raad Lazo

Diakon

E-post: raad.lazo@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 28