Är du intresserad av att lära dig mer om ikonmålning/ikonskrivning? Kom och var med! Under kursen får du lära dig ikonmålning från grunden – allt som behövs är äggtempera, färgpigment och en träplatta, och sen kan du skapa din egen ikon. Kursen kostar inget, men material till självkostnadspris på omkring 200 kr tillkommer. Tid och plats tisdagar kl. 13.00-15.00 Vårfrukyrkans lokaler.

Anmälan
Det går inte längre att anmäla sig till vårens kurs. Kontakta Raad för att ställa dig på väntelista!

Vårfrukyrkan
Tisdagar 13.00-15.00

Kontaktperson

Raad Lazo

Diakon

E-post: raad.lazo@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 28