Ny kurs startar 14 februari 2023!

Är du intresserad av att lära dig mer om ikonmålning/ikonskrivning? Kom och var med! Under kursen får du lära dig ikonmålning från grunden – allt som behövs är äggtempera, färgpigment och en träplatta, och sen kan du skapa din egen ikon. Kursen kostar inget, men material till självkostnadspris på omkring 300 kr tillkommer. Tid och plats tisdagar kl. 13.00-15.00 Vårfrukyrkans lokaler.

Anmälan
För mer info och anmälan, kontakta diakon Raad Lazo.

Vårfrukyrkan
Tisdagar 13.00-15.00

Kontaktperson

Raad Lazo

Diakon

E-post: raad.lazo@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 28