Frågan är vem som har mest kul, mamma, pappa eller barn. Så är stämningen i församlingens öppna förskola. Två gånger i veckan i vardera kyrkan är det öppet.