Läs bland annat om hur det är att sjunga i Sjöänglarna, fastans innebörd, Equmeniakyrkans historia, och lär känna våra grannar i Älvsjökyrkan!