Ett Lucia-projekt för ungdomar, i Vårfrukyrkan.
Onsdagar 16.50-17.55, med start 16 november.
Prat om Lucia, som helgon och person. Körövning med jul- och luciasånger.
Projektet avslutas med en Luciagudstjänst den 14 december kl 18.

Kontaktpersoner

Markus Melin

Organist

E-post: markus.melin@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 29

Anton Dahlgren

Musikpedagog

E-post: anton.dahlgren@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 07