Mot våldsvågen, för att vi bryr oss.

Söndag 5 november 2023
16.00–ca 17.00
Älvsjö torg, Älvsjö centrum

Tal, musik och ljuständning.

Medverkande talare från Brännkyrka församling, Kollektiv sorg, Collective talks, Stadsdelsnämnden, Fruängens skola och Brottsofferjouren.
Sångare och musiker från Hägerstens församling, Älvsjökyrkan och Brännkyrka församling.
Vi avslutar med fackeltåg till Brännkyrka kyrka.

Under hösten har våldsvågen i Stockholm skördat allt fler offer och krupit oss alla närmare. Skjutningen på Mälarhöjdens idrottsplats, mitt under barns och ungas träning, berörde och drabbade hela närområdet. I vår omedelbara närhet har ett flertal andra skjutningar släckt liv under de senaste månaderna.
Därför har Brännkyrka församling tagit initiativ till en Ljusmanifestation för hopp och framtidstro. Tillsammans med inbjudna gäster från ett antal olika samhällsaktörer vill vi göra en tydlig markering: Det räcker nu! Det kan aldrig vara okej att barn skjuter barn.

Vi måste lyfta oss ur handlingsförlamningen och agera tillsammans för en förändring, där samverkan och vuxenansvar står i centrum. Barnen behöver stabila och trygga vuxna som alltid finns där för dem, oavsett var de befinner sig. Det är ett ansvar som vilar på oss alla.
Vi inbjuder dig att vara med denna dag då vi tillsammans kraftsamlar för hopp och framtidstro.

Hjälp gärna till att bjuda in till evenemanget på Facebook.
Klicka här för att komma dit!