VERNISSAGE för utställningen
MONO NO AWARE.
Söndag 12 juni 14.00-16.00.
i Brännkyrka kyrka.
Utställningen finns i kyrkan
12 juni – 12 augusti.

Den japanska kulturens ”mono no aware” betecknar vemodet inför livets förgänglighet som vi kan uppleva när vi ser körsbärsblommor singla ner mot marken. Detta vemod vill Elen Alien framkalla inom oss när vi möter hennes konstverk, tillverkade av körsbärsblommornas blad som hon samlat upp i Kungsträdgården. Vemodet hjälper oss att värdera nuet vi lever i.
I Aliens abstrakta verk vävda av blomblad finns ett fruset ögonblick där vi upplever hur körsbärsblommorna faller. En upplevelse som konstnären fixerat till materia, som för att skydda den flyktiga skönheten från det barbariska intrånget från en larmande verklighet. I mötet med Aliens konstverk kan besökaren försjunka i meditativa tankar om det flytande ögonblicket, och få tid och tystnad för att finna ett stöd inom sig själv. I den tid vi nu lever, har detta vårt inre stöd en avgörande betydelse när vi ska orientera oss i en ständigt föränderlig verklighet och en närmast obegripligt komplex blandning av koncept, händelser, estetik och politik.
Verken har en genomskinlig textur som skapar speglingseffekter, där en harmoni uppnås mellan omgivningarnas tonalitet och vår egen inlevelseförmåga. De sju väggskulpturerna, som konstnären kallar sina verk, interagerar med kyrkans interiör och exteriör för att förstärka idén om ”mono no aware”. I det åttonde konstverket kommer besökaren att kunna se sig själv. I samspelet mellan verken och omgivningen och i mötet med konstverken, förnimmer vi på vilket sätt det grundläggande universum är sammansatt: människor, natur och föremål är aktörerna på livets och dödens arena, och har på ett eller annat sätt inverkan på hela världen.