Traditionella vårsånger, musik ur Vivaldis Gloria, allsång och mycket annat!

Fruängskören, Magnus Sköld, piano, körledare: Peter Gunnarsson. Fri entré • kollekt