Glädjens blomster i pingstens ljuva tid
Brännkyrka kyrkokör
under ledning av Robin Spurrier

Sandra Marteleur, violin