Vårfrumässa 1:a söndagen i fastan. Ann-Christine Janson, Kristina Grahn, Peter Gunnarson.

Pastorsadjunkt Kristina Grahn hälsas välkommen i samband med gudstjänsten.